PRESTATII SI FACILITATI PERSOANE CU DIZABILITATI

Caz în care dau un handicap vizual, Funcții mentale

Conținutul

  Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere beneficiază de buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: în cuantum de lei, pentru copilul cu handicap grav; în cuantum de lei, pentru copilul cu handicap accentuat; în cuantum de 60 lei, pentru copilul cu handicap mediu.

  corectarea laserului în Kamchatka chirurgia astigmatismului și miopiei

  Reglementari comune : Persoanele cu handicap cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban şi peste limita prevăzută, la alegere, cu tren clasa II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.

  Beneficiază de aceste prevederi şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă. Persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat precum şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat, pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile valoarea creditului nu poate depăşi Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri caz în care dau un handicap vizual rovinietaprevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.

  medicamente pentru ochi importate daltonism și hipermetropie

  Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite. Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, beneficiază de scutire de la plata taxei hoteliere.

  vedere 0 7 miopie și gimnastică oculară

  Toate persoanele cu handicap, indiferent de grad, sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate pentru veniturile obţinute în baza Legii nr.