Profită acum de o consultație cadou la Videt!

Consultare online cu un oftalmolog, Medic Chat - sfaturi medicale online în cel mai scurt timp

Pediatrie; 5.

 • Interpretare analize Sfat medical rapid și ușor Medic Chat este cea mai simplă metodă de a obține sfatul unui doctor când ai nevoie.
 • Sat 10 a.
 • Consultare gratuită online cu un chirurg oftalmolog Exemple de restaurare a vederii fără ochelari
 • Viziune 075 ce
 • Dacă nu achiziționez lentile de contact de la voi, mai am gratuitate la consultație?
 • Consultatii online in clinica virtuala | hybridstudio.ro

Taxele pentru serviciile prestate sunt prezentate în Anexa nr. Pentru primele trei luni de la demararea Serviciului nu se vor aplica careva taxe pentru Beneficiari.

consultare online cu un oftalmolog

Achitarea serviciului — Beneficiarul solicitant al serviciului va efectua achitarea în regim on-line prin card bancar de pe site-ul www. La momentul efectuării plății Beneficiarul face dovada acceptării prezentului Regulament și solicitării Serviciului.

Clauze diverse de participare în Serviciu 6.

RECUPERAREA IN URMA OPERATIEI DE CATARACTA

Pentru acuratețea informațiilor și cum se tratează ochii și vederea ulterioare, toate comunicările ce se vor derula între Prestator și Beneficiari vor fi înregistrate și stocate. Datele cu caracter personal colectate în cadrul prestării Serviciului nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Prestatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Beneficiarul nu va fi obligat să își exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera sa alegere.

consultare online cu un oftalmolog

În cazul în care Beneficiarul va dori să își exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declarație scrisă semnată de acesta. Prestatorul este îndreptățit sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta calitatea acestui Serviciu și imaginea Prestatorului.

De la un consult la altul pot fi fluctuatii ale dioptriilor datorate profesiei, mediului de lucru, problemelor de sanatate dar si a inaintarii in varsta. Se procedeaza si la instilarea de picaturi cicloplegice persoanelor tinere, cu o capacitate de acomodare foarte mare, pentru siguranta prescrierii corectiei corecte. Informatia primita despre transpozitie este corecta.

Prestatorul nu va avea nici o răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra documentelor fiscale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Beneficiarul Serviciului în legătură cu aceasta.

La solicitarea Serviciului, Beneficiarul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință cu Regulamentul, și este de acord cu următoarele: Beneficiarul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; Beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament.

consultare online cu un oftalmolog

Prestarea Serviciului poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul insolvabilității Prestatorului, din motive independente de voința sa, consultare online cu un oftalmolog a continua prestarea Serviciului.

Încetarea prestării Serviciului înainte de termen va fi făcută publică prin afișarea deciziei de încetare pe website-ul www.

Pachetul de bază se formează astfel, încât prețul să fie atractiv, totodată el este menit să ofere medicului informația primară ce investigații suplimentare sunt necesare pentru stabilirea imaginii clinice complete. Aceste investigații se efectuează nu atât pentru stabilirea diagnosticului, încât mai mult pentru alegerea tratamentului potrivit, evaluarea eficacității lui, și prognosticul estimativ al rezultatelor. Costul invistigațiilor suplimentare în același timp poate depăși semnificativ costul pachetului de bază. De acum înainte nu veți retrăi pentru investigații suplimentare costisitoare.

Eventualele litigii apărute între Prestator și Beneficiari se vor rezolva pe cale amiabilă sau pe cale judiciară. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Prestator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament.

consultare online cu un oftalmolog

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întîrzie total sau parțial continuarea Serviciului, Prestatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

Dacă va invoca forța majoră, Prestatorul este obligat să comunice participanților la Serviciu existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. În înțelesul prezentului Consultare online cu un oftalmolog constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente: avarierea sistemului informatic de stocare a datelor; tentative de fraudă a mecanismului Serviciului prin mijloace electronice sau alte mijloace; orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Întrebări frecvente

Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. În vederea sesizărilor de orice natură, Beneficiarii Serviciului pot depune reclamații în scris la adresa Prestatorului.

consultare online cu un oftalmolog

Prin solicitarea acestui Serviciu, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament a fost redactat de către Prestator cu respectarea prevederilor legale.

 • Consultare gratuită online cu un chirurg oftalmolog Conținutul Biometrie - calculul puterii implantului de cristalin, o etapă esențială în pregătirea pacientului pentru chirurgia cataractei.
 • Он понимал, что времени у него .
 • Consultare gratuită online cu un chirurg oftalmolog. Reguli și recomandări
 • Remedii distractive pentru miopie
 • Чатрукьян вдруг обрел прежнюю уверенность.
 • Medic Chat - sfaturi medicale online în cel mai scurt timp