Căsătoria din diferite puncte de vedere, Casatoria la romani. Drepturile si obligatiile sotilor in Roma antica

Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este rânduită de Dumnezeu Introducere Tatăl Ceresc a stabilit modelul divin al căsătoriei prin Adam şi Eva în Grădina Edenului.

Browser incompatibil

Cu toate că legile oamenilor pot să încerce să schimbe această definiţie, legile lui Dumnezeu rămân la fel pentru totdeauna. Lecturi suplimentare Dallin H. Ensign sau Liahona, nov.

Sheri L. Întrebaţi cursanţii ce înseamnă cuvântul rânduită în această propoziţie. Răspunsuri posibile le includ pe următoarele: a hotărî, a porunci sau a desemna în virtutea unei autorităţi superioare.

Întrebaţi cursanţii în ce mod îi ajută această definiţie să înţeleagă semnificaţia doctrinei de pe tablă.

Account Options

Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Doctrină şi legăminte pentru a afla o formulare scripturală a acestei doctrine. Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moise Rugaţi membrii clasei să caute ce eveniment important din planului salvării este descris în aceste versete.

Pe măsură ce cursanţii răspund, explicaţi faptul că referirea la coasta lui Adam este simbolică — Dumnezeu nu a luat o coastă de la Adam. Ce credeţi că a vrut Dumnezeu să ne înveţe atunci când a descris crearea fizică a Evei în acest mod? Vârstnicul Russell M. Ce putem învăţa din Moise ?

Lecturi suplimentare

Vârstnicul D. Expuneţi declaraţia de mai jos a vârstnicului David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi invitaţi un cursant să o citească cu glas tare. Rugaţi membrii clasei căsătoria din diferite puncte de vedere caute cunoştinţe mai profunde cu privire la căsătoria din diferite puncte de vedere pentru care Dumnezeu a rânduit căsătoria să fie doar între un bărbat şi o femeie.

A fost nevoie de combinaţia unică a capacităţilor spirituale, mentale şi emoţionale ale bărbatului şi femeii pentru a înfăptui planul fericirii. Ţinând cont de înţelegerea pe care o aveţi a planului fericirii al Tatălui Ceresc, de ce este căsătoria dintre un bărbat şi o femeie rânduită de El? Moise ;12, 16 Soţul şi soţia sunt parteneri egali Ce valoare are faptul de a urma un model atunci când se face ceva precum un articol de îmbrăcăminte? Ce valoare ar avea faptul de a studia modelul ideal de căsătorie?

Explicaţi faptul că Domnul a arătat modelul unei căsătorii aşa cum ar trebui să fie prin cea a lui Adam şi a Evei. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moise Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această definiţie în scripturile lor, lângă Moise Vezi, de asemenea, Howard W.

Ce fel de relaţie sugerează acest termen pentru un soţ şi o soţie? Rezumaţi răspunsurile cursanţilor scriind, pe tablă, următoarea doctrină: Tatăl Ceresc a rânduit ca un soţ şi o soţie să fie parteneri egali.

căsătoria din diferite puncte de vedere viziune minus 3 la 13 ani

Ce credeţi că înseamnă faptul ca un soţ şi o soţie să fie parteneri egali? Împărţiţi membrii clasei în grupuri mici de trei sau patru cursanţi.

A intervenit o problemă.

Rugaţi cursanţii să parcurgă repede Moise12 şi 16 şi să caute moduri în care Adam şi Eva au muncit împreună ca parteneri egali şi să discute ceea ce au găsit în cadrul grupului din care fac parte. Dew, fostă consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare. Ei au muncit împreună, au avut copii împreună, s-au rugat împreună şi i-au învăţat pe copiii lor Evanghelia — împreună.

Când aţi văzut un soţ şi o soţie muncind împreună ca parteneri egali?

E destul pentru o căsătorie aşa cum o cunoaştem, o înţelegem şi o acceptăm noi. O parte însemnată a populaţiei planetei gândeşte astfel şi trăieşte astfel. Dar, deşi reprezintă norma în ziua de azi, căsătoria monogamă - produs al evoluţiei istorice a omenirii, o seamă de mutaţii, de schimbări ideologice şi legislative ce converg spre modelul actual - nu are totuşi exclusivitatea.

În ce mod credeţi că faptul de a înţelege modelul divin al căsătoriei poate să vă influenţeze viitorul? Acordaţi cursanţilor câteva minute pentru a face două liste: 1 atitudinile pe care le au în prezent care îi vor conduce către o căsătorie rânduită de Dumnezeu şi 2 atitudinile pe care poate că trebuie să le schimbe pentru a se apropria mai mult de acest ţel.

Formular de căutare

Exprimaţi-vă încrederea că Domnul îi va binecuvânta în eforturile lor. Mormon Învăţăturile Domnului despre căsătoria între persoane de acelaşi sex Notă. Fiţi sensibili faţă de cursanţii care exprimă puncte de vedere diferite în legătură cu această problemă.

Conduceţi discuţia din clasă către declaraţiile autorităţilor generale ale Bisericii. Cum este afectat modelul căsătoriei dat de Dumnezeu atunci când guvernele promulgă legi care legalizează comportamente care sunt contrare celor prezentate în cadrul acestui model? Pe măsură ce cursanţii răspund, folosiţi Mormon pentru a arăta faptul că Dumnezeu şi legile Sale sunt neschimbători.

căsătoria din diferite puncte de vedere dezvoltarea organelor vederii

Natura neschimbătoare a lui Dumnezeu ne ajută să avem încredere şi credinţă în El. În timp ce ne confruntăm cu această problemă şi cu altele, încurajăm toate persoanele să-şi amintească scopurile pentru care Tatăl Ceresc a creat pământul şi ne-a oferit şansa de a ne naşte şi a creşte în viaţa muritoare în calitate de copii ai Săi [vezi Genesa ; ]… Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie a fost stabilită de Dumnezeu şi este esenţială în planul Său pentru copiii Săi şi pentru binele societăţii.

Familiile puternice, îndrumate de o mamă şi un tată iubitori, reprezintă instituţia de bază în cadrul căreia sunt educaţi copiii, se insuflă credinţa şi se transmit generaţiilor viitoare lucrurile care dau putere şi valorile morale care sunt importante pentru civilizaţie şi cruciale pentru salvarea eternă.

căsătoria din diferite puncte de vedere viziune slabă în depărtare ce este

Schimbările din legea acuitatea vizuală pentru anchetatori nu vor schimba, nu pot schimba legea morală stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu se aşteaptă ca noi să susţinem şi să ţinem poruncile Sale, indiferent de opiniile şi tendinţele diferite din cadrul societăţii. În ce mod faptul de a înţelege planul lui Dumnezeu şi doctrina ne ajută să recunoaştem importanţa căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie?

În schimb, căsătoria este o instituţie vitală pentru a creşte copii şi a-i învăţa să devină adulţi responsabili.

Introducere

De-a lungul anilor, guvernele de toate felurile au recunoscut căsătoria ca fiind o instituţie esenţială pentru a păstra stabilitatea socială şi pentru perpetuarea vieţii. Indiferent dacă căsătoriile au fost realizate ca rânduieli religioase sau ca ceremonii civile, în aproape fiecare cultură căsătoria a fost protejată şi susţinută de către guverne, în primul rând pentru a păstra şi dezvolta instituţia care este cea mai importantă în creşterea copiilor şi învăţarea acestora a valorilor morale care sprijină civilizaţia … Având în vedere legăturile apropiate care au existat timp îndelungat între căsătorie, procreare, gen şi calitatea de părinte, căsătoriile între persoane de acelaşi sex nu pot fi catalogate pur şi simplu ca acordarea unui nou «drept».

Este o redefinire plină de consecinţe a însăşi naturii căsătoriei.