Şantierul Histria / Le chantier d’Histria - Persée

Deteriorarea punctului de vedere he-gu, Deteriorarea punctului de vedere he-gu

Cu limite nedeter minable la est şi la sud, din cauza eroziunilor, întregul complex este delimitat, la vest şi nord, de cîte o stradă P şi 8iar cele două edificii principale sînt, de asemenea, despărţite printr-o a treia stradă pe plan s construite, toate, din acelaşi material ca şi celelalte străzi descoperite pînă acum, în acest sector pietre în general mici, cioburi şi oase, amestecate cu pămînt, bine bătute ; epoca lor de funcţionare sec.

Deosebit de semnificativ în această privinţă, este un fragment de opaiţ, caracteristic pentru această epocă, găsit pe nivelul străzii dintre edificiul de basilică şi noul complex. Dintre aceste străzi, desigur, cea mai importantă este strada de la nord Pcare nu este, de altfel, dècît continuarea străzii cunoscute de noi din săpăturile anterioare. Pornind de la terme şi tăind cetatea aproximativ est-vest, ea desparte, între altele, după cum ştim, casa romană tîrzie de edificiul cu basilică creştină.

Urmărită, în acest punct, pe o lungime de cca 38 m, strada de care este vorba pare, după unele indicaţii prezenţa în mijlocul ei a unor ziduri transversalea se întrerupe în apropiere de malul lacului Sinoe. Ca şi alte străzi, din acest sector sau din altele, şi aceasta are, pe ambele părţi, cîte o bordură de blocuri mari de piatră, destinate a proteja zidurile clădirilor învecinate.

 Стопроцентный бестселлер. Она засмеялась. - Сам удивишься. Дэвид сунул руку в карман халата и вытащил маленький предмет.

De reţinut că limita de nord a străzii nu a fost încă degajată, săpătura oprindu-se, în multe părţi, în această campanie, pe o linie convenţională.

Aşa că nu ştim dacă lăţimea ei este pretutindeni de 3,50 — 4 m, ca în partea descoperită complet. Pe partea ei de est, lîngă zidurile edificiului adiacent, se află o bordură, largă de 0,80 — 1 m, formată din pietre de sist verde sau calcar cochilifer, cu acelaşi rost menţionat mai sus.

Venind acum la ce este constructorul viziunii propriu -zis, se pare — aşa cum am mai spus — că ele aparţin la două edificii principale D3 şi D4despărţite prin străduţa de mai sus s.

Şantierul Histria / Le chantier d’Histria

Primul edificiu D3care este şi cel mai mare, pare să fi avut cel puţin 4 camere cu o suprafaţă totală de circa m2axate pe o curte interioară Apavată cu lespezi de şist verde, în care nu s-au găsit decît un fragment de coloană şi un capitel, ambele de calcar, din epoca romană mai timpurie, refolosite în această epocă tîrzie.

Aceasta în ipoteza care ni se pare cea mai plauzibilă, că singura intrare — în orice caz cea principală — în acest edificiu se făcea, în curtea interioară, din străduţa de la est.

Nu este exclus însă ca tot acestui edificiu să-i fi aparţinut şi celelalte două camere F şi G de la vest, în care caz este de presupus nu numai o comunicare, imposibil de observat în starea actuală a edificiului, între camerele E şi F, dar şi o a doua intrare, din strada deteriorarea punctului de vedere he-gu la nord 0prin camera F. Deşi se poate, tot aşa de bine, ca aceste două camere F şi G să fi constituit un tot independent D3'cu legătură dinafară prin intrarea amintită şi comunicînd între ele printr-o uşă destul de largă.

viziune traducere uzbecă

In ceea ce priveşte celelalte camere B,C,D şi Eele sînt axate pe curtea interioară, cu care au trebuit să comunice direct, cu excepţia camerei D, cu observaţia totuşi că deschiderea spre curtea interioară a camerei E a fost astupată, nu ştim din ce motive, într-o epocă greu de determinat.

Nu ştim cum se va fi terminat spre sud edificiul nostru. In starea actuală de conservare, nu ştim măcar dacă şi ce fel de legătură va fi avut el nici cu înc㬠perea H, din care s-au păstrat numai o mică parte din pereţii de est şi de vest, nici cu spaţiile de la est şi vest de această încăpere. In ceea ce priveşte destinaţia fiecărei camere în parte, din complexul descris mai sus, nu se pot face de asemenea decît ipoteze, din cauza insuficienţei materialului documentar.

58 de ani cum să îmbunătățească vederea

Căci, în afară de dărîmături de piatră, ţiglă, cărămidă şi chirpic, nu s-a găsit în ele nimic caracteristic, care să ne ajute în această direcţie. Numai în camera F a ieşit la iveală un mare chiup, care, împreună cu alte fragmente cera¬ mice, între care o farfurie mare fructierăar putea fi o indicaţie, vagă desigur, asupra caracterului încăperii. Tot în legătură cu această încăpere Fmai merită să fie menţionată marea cantitate de chirpic descoperită în cuprinsul ei, atît sub formă de bucăţi, mari şi groase, dreptunghiulare, folosite fără îndoială, la construirea pereţilor de la o anumită înălţime, cît şi bucăţi informe, mai subţiri şi purtînd pe una din părţi urme de stuf, ceea ce este o indicaţie sigură asupra folosirii lor la tencuirea tavanului.

De altfel, chirpic şi pămînt ars au ieşit la iveală şi în celelalte încăperi şi mai ales în camera B. Toate acestea, împreună cu marea cantitate de cuie şi piroane de diverse mărimi, cît şi bîmele arse sau carbonizate ne dau preţioase indicaţii asupra sistemului de construcţie întrebuinţat în acea vreme. Observaţii în general asemănătoare, comportă şi edificiul de la est D 4des¬ părţit de primul — aşa cum am arătat — printr-o mică străduţă.

Cu deosebirea totuşi că, ţinînd seama de aşezarea sa spre panta dinspre lac, starea sa de conservare este, în general, mult mai proastă, deci şi descrierea mai nesigură. Cu o excepţie totuşi, privind camera A, cea mai bine păstrată nu numai din acest edificiu, ci din întregul complex arheologic descoperit în acest an. De proporţii remarcabile şi avînd forma unui trapez, cu latura de vest de 9 m, cea de est de 8 m, iar cea de nord şi de sud de cîte 5,50 m, camera A are nivelul mult mai jos decît străzile înconjurătoare 0 şi s.

  • Şantierul Histria / Le chantier d’Histria - Persée
  • Ce este miopia? - Ziarul de Sănătate Miopie așa cum s-a format

De reţinut faptul că, în interiorul acestei mari încăperi ,s-a descoperit o imensă cantitate de dărîmături piatră, cărămidă, ţiglă, olană, chirpic şi lemn carbonizatceea ce îngăduie ipoteza că edificiul va fi avut un etaj, la care se va fi ajuns pe scara din coridorul Cde la est de camera A. Este aproape în afară de orice îndoială că, în decursul vremii, camera de care este vorba a suferit unele modificări, aşa cum ne îndeamnă a crede o intrare vizibilă în peretele de vest care ulterior a fost astupată.

De asemenea, se pare că încăperea a avut iniţial, un pavaj de lespezi de piatră demontat apoi, din care a mai rămas doar o placă în partea de nord. Aceeaşi operaţie pare a fi avut loc şi în camerele A şi B din edificiul D3, unde s-au constatat, de asemenea, urme de pavaj.

Asupra spaţiului de la sud notat pe plan B şi mai ales de la est şi sud-est pe plan D şi E de această încăpere, este greu de a face altceva decît vagi ipoteze. De aceea nu insistăm. De remarcat că unul din deteriorarea punctului de vedere he-gu este aşezat ceva mai jos decît celelalte două, cum şi faptul că la celelalte două de deasupra mîinile sînt aduse pe abdomen, în timp ce la cel de jos mîinile au fost răvăşite.

Intrebari pentru dr.

Acest prim mormînt nu posedă inventar. Mormîntul 2 M 2 are altă orientare decît mormîntul 1, singurul său schelet, protejat — deşi mai simplu — ca şi cele din celălalt mormînt, avînd capul spre nord-nord-vest, iar picioarele spre sud-sud-est.

Pe oasele bazinului acestui schelet a fost găsită o cataramă de bronz, care, după formă şi oxidarea ei redusă, pare a fi de dată destul de recentă, în orice caz de după părăsirea cetăţii. Mormîntul 3 M3 conţine două schelete fizioterapie în oftalmologie în mod diferit: unul spre vest, celălalt cu capul spre est.

indicatori de vedere

Deşi cel dintîi se află cu circa 0,15 m mai jos decît celălalt, este sigur că înmormîntarea a avut loc în deteriorarea punctului de vedere he-gu timp, deoarece pe latura de nord ambele schelete au aceeaşi protecţie formată din pietre aşezate pe cant. De remarcat că, de data aceasta, protecţia de deasupra lipseşte, peste ele nedescoperindu-se altceva decît pămînt şi pietre mărunte. După forma şi gradul de oxidare al unui degetar de bronz, găsit la mîna unuia din schelete, şi acest mormînt este dintr-o vreme mai nouă, poate chiar mult mai nouă decît mormîntul 2.

viziunea stroboscopică

Mormîntul 4 M 4 s-a descoperit — aşa cum am mai spus — în strada p, orientat nord -nord -vest — sud-sud-est, aproximativ la aceeaşi adîncime ca şi cele¬ lalte 0,40 m ; prezintă poziţia scheletului întinsă, cu mîna dreaptă pe piept, iar cu cea stingă pe abdomen. Un fragment de undiţă de bronz, găsit la capul mortului nu credem a fi făcut parte din inventarul său, ci a ajuns aici, fără îndoială o dată cu pămîntul de umplutură a gropii.

dimensiunea scrisorii la examenul ocular

La acest mormînt, tot de dată recentă, nu există nici un fel de protecţie de pietre. Printre obiectele mai de seamă, descoperite în această campanie, în sectorul nostru, sînt de menţionat următoarele: — cîteva fragmente din mensa martyrumdeteriorarea punctului de vedere he-gu desigur, de la basilica creştină descoperită, în acest sector, în campaniile anterioare v.

In ceea ce priveşte data de funcţionare a complexului descoperit în campanianu încape nici o îndoială — aşa cum am sugerat deja mai sus — că ea nu poate fi alta decît secolul al VI-lea e.

  • Traducere "punct final ("end-point" în română, Deteriorarea punctului de vedere he-gu