Casa Festiv - Organizari Nunti - Organizare Nunti - Viziune

Eveniment de viziune

eveniment de viziune

Începerea eveniment de viziune a fost marcată prin organizarea unei conferințe online, în data de 19 maieveniment ce a reunit reprezentanți ai principalelor instituții și organizații active în domeniul migrației și integrării străinilor în România, atât de la nivel național cât și european, precum și migranți și organizații membre ale Coaliției pentru Drepturile Migrantilor și Refugiaţilor CDMiR.

Cu această ocazie au avut loc o serie de discuții și intervenții privind integrarea migranților și refugiaților în România — provocări și oportunități, cooperarea între organizații ale societății civile la nivel european, experiența eveniment de viziune în România și activitatea cu migranții și refugiații din țara noastră.

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea de advocacy și comunicare, reprezentativitatea și sustenabilitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților — CDMiR, în vederea dezvoltării și susținerii unui cadru favorabil și a unei viziuni comune pentru integrarea imigranților și refugiaților în România.

Misiune, viziune, valori Viziune Vrem să fim principalii furnizori de servicii de bun gust de pe piața românească, pe care le vom pune mereu în slujba sănătății și imaginii clientului nostru. Iar fiecare eveniment care ne poartă semnatura organizatorică să fie un reper în mediul de afaceri și, cel puțin, un exemplu pentru orice petrecere privată. Misiune Aducem substanță și rafinament imaginii clientului pentru că punem în slujba sa toată gama noastră de calități: seriozitatea, abilitățile organizatorice deosebite, creativitatea în găsirea de soluții inedite pentru fiecare poveste în parte și mânuirea abilă a tehnicilor de artă culinară ce ne permit să construim bufete unice.

CDMiR reuneşte 23 de organizaţii neguvernamentale, fiind singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării. Durata proiectului este de 24 luni, acesta urmând să fie implementat în perioada 1 aprilie — 31 martie Costul total eligibil estimat al proiectului este de Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.

Eveniment public: 'Noua viziune a R. Moldova privind guvernarea de mediu'

Despre CDMIR Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților CDMiR a fost înființată la începutul anuluireunind iniţial un număr de 11 organizații neguvernamentale cu experienţă în domeniul migrației, anti-discriminării, drepturilor omului și politicilor publice. Până în prezent, este singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării. În primii trei ani de activitate, numărul organizaţiilor membre ale coaliției s-a dublat, Miopie mare cu ajungând să înglobeze 23 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 susținători din mediul academic și din cadrul organizațiilor internaționale.

eveniment de viziune

Membrii CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistenţă materială, juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog. Despre promotor și parteneri Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi este o organizaţie neguvernamentală fondată în şi având statutul de organizaţie de utilitate publică din Misiunea CNRR este aceea de a promova şi apăra prin toate mijloacele legale drepturile omului în general şi drepturile migranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în special.

eveniment de viziune

Website: www. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

Prin el, se creeaza punti si relatii puternice intre companii si colaboratorii acestora. Cu fiecare campanie pe care o implementam, ne dorim sa cream o experienta WOW.