Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent

Familie și viziune, Misiune, viziune și valori

Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare — credinţă, familie, alinare Julie B. Beck recent eliberată din chemarea de preşedintă generală a Societăţii de Alinare Credinţă, familie, alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.

control pentru a îmbunătăți vederea

În ultimii ani, Spiritul m-a îndrumat să vorbesc adesea despre Societatea de Alinare — scopurile şi responsabilităţile sale 1însemnătatea istoriei sale 2efortul depus alături de episcopi şi de cvorumurile Preoţiei lui Melhisedec şi parteneriatul cu aceştia 3. Pare important familie și viziune acum să acordăm o oarecare atenţie asupra viziunii profeţilor cu privire la Societatea de Alinare 4.

Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare – credinţă, familie, alinare

Aşa cum profeţii Domnului le-au predat mereu vârstnicilor şi înalţilor preoţi scopurile şi îndatoririle acestora, ei şi-au împărtăşit viziunea referitoare la surorile Societăţii de Alinare. Din sfaturile lor, este evident că scopurile Societăţii de Alinare sunt să ajute la creşterea credinţei şi îmbunătăţirea demnităţii personale a fiecărei surori, întărirea familiilor şi căminelor şi să-i caute şi să-i ajute pe cei aflaţi la nevoie.

 • Cărți despre îmbunătățirea vederii
 • Astăzi am cunoscut membri activi ai comunităţii LGBT, iar în scurt timp am stat la slujbă alături de enoriaşii mănăstirii Bănceni de lângă Cernăuţi.
 • Misiune, viziune, valori - FARA Romania
 • Efectul computerului asupra vederii
 • Viziune si valori
 • Misiune, viziune și valori
 • Principiile care stau la baza activității noastre sunt: Acționăm cu altruism și compasiune Considerăm că cea mai profundă nevoie a copiilor și tinerilor este de a experimenta iubirea autentică ca parte a unui mediu familial stabil care oferă siguranță și oportunități de dezvoltare și în care nevoile spirituale, sociale și materiale sunt hrănite cu generozitate.
 • Cuburi pentru viziune

Credinţă, familie şi alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică. Ei şi-au împărtăşit viziunea despre femei puternice, credincioase, hotărâte care înţeleg valoarea şi scopul lor etern.

Mai târziu, preşedintele Joseph F. După aceea, oriunde ar locui şi orice chemare ar avea, o soră îşi păstrează calitatea de membră şi asocierea cu Societatea de Alinare Surorile botezate recent şi tinerele fete care devin membre ale Societăţii de Alinare învaţă cum să-şi îndeplinească responsabilitatea. Datorită familie și viziune importante ale Societăţii de Alinare, Prima Preşedinţie şi-a exprimat dorinţa ca fiecare tânără fată să-şi înceapă pregătirea de a deveni membră a Societăţii de Alinare cu mult înainte de a împlini 18 ani Societatea de Alinare nu este un program.

Societatea de Alinare este un mod de viaţă pentru femeile sfinte din zilele din urmă, iar influenţa ei se extinde cu mult dincolo de orele de duminică sau de adunările de socializare. Aceasta urmează modelul femeilor ucenici care au slujit alături de Domnul Isus Hristos şi de apostolii Săi în Biserica Sa din vechime Prima preşedintă a Societăţii de Alinare a fost pusă deoparte pentru a explica scripturile, iar Societatea de Alinare are încă o responsabilitate importantă în ceea ce priveşte predarea în Biserica Domnului.

Salvarea sufletelor include împărtăşirea Evangheliei şi participarea la munca misionară.

Misiune, viziune, valori

Include implicarea în munca din templu şi cea de istorie familie și viziune familiei. Include efortul fiecărei surori de a face tot ce este posibil pentru a se bizui pe forţele proprii din punct de reflectarea vederii temporal şi spiritual.

Vârstnicul John A. Ce responsabilitate minunată!

 1. Fiind o afacere de familie, viziunea și valorile sunt foarte importante pentru noi.
 2. Amway „Romania” | Puneți bazele propriei afaceri
 3. Principiile grupului Pelikan si a cultulturi corporate din spatele lui ne conectează oriunde.
 4. Не могли бы вы мне помочь.

Preşedintele Boyd K. Responsabilitatea de a proteja surorile şi familiile lor sporeşte însemnătatea caracterului protector şi de slujire al învăţătoarelor vizitatoare şi al altor tipuri de ajutor când demonstrăm dorinţa noastră de a ne aminti legămintele pe care le-am făcut cu Domnul. Preşedintele Spencer W. Preşedintele Harold B. Lee a împărtăşit această viziune.

Respectul reciproc stă la baza unei societăți libere.

Preşedintele Joseph F. Sfatul său pune accentul pe obligaţia de a elimina orice tradiţii, subiecte, tendinţe, trenduri şi de a implementa obiceiuri care sunt în armonie cu scopurile Societăţii de Alinare. Ele trebuie să caute revelaţie şi să se asigure că fiecare întâlnire, lecţie, clasă, activitate şi efort al Societăţii de Alinare îndeplineşte scopurile pentru care a fost organizată. Socializarea, prietenia şi unitatea pe care le dorim vor fi rezultatele minunate ale slujirii alături de Domnul în lucrarea Sa.

Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent preşedintele Thomas S. În paginile acestei cărţi, putem descoperi modele şi exemple de surori şi fraţi care au lucrat în parteneriat, în familie şi în Biserică, şi putem învăţa principii despre cine suntem, ce credem şi ce trebuie să protejăm. Pe măsură ce surorile slujesc în armonie deplină cu scopurile Societăţii de Alinare, viziunea profeţilor se va împlini.

vitamina B12 și viziune

Sunt recunoscătoare pentru viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare. Eu, asemenea preşedintelui Gordon B. Este responsabilitatea noastră ca acum să fim în armonie cu viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare pe măsură ce ajutăm la creşterea credinţei, întărirea familiilor şi oferim ajutor. Despre această viziune depun şi eu mărturie, în numele lui Isus Hristos, amin. Note Vezi Julie B. Vezi Julie B. Acest mesaj nu este o recapitulare completă a tuturor declaraţiilor profetice cu privire la Societatea de Alinare.

Reprezintă doar o parte a viziunii şi îndrumărilor lor.

Fiecare om are viziunea lui personală asupra familiei

Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, rapoartele conferinţelor şi alte publicaţii ale Bisericii conţin mai multe învăţături familie și viziune acest subiect. Joseph Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Brigham Young, în Daughters in My Kingdom, p. Joseph F. Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Boyd K. Packer, în Daughters in My Kingdom, p.

Misiune, viziune și valori

Vezi Boyd K. Vezi scrisorile din partea Primei Preşedinţii, 19 martie şi 23 februarie Vezi Daughters in My Kingdom, p. Joseph Smith, în History of the Church, John A. Widtsoe, în Daughters in My Kingdom, p. Packer, Ensign, noiembriep. Spencer W. Kimball, în Daughters in My Kingdom, p.

exerciții bune pentru restabilirea vederii

Harold B. Prima Preşedinţie, în Daughters in My Kingdom, p. Gordon B. Lorenzo Snow, în Daughters in My Kingdom, p.