Rezultatul concursului pentru acordarea gradatiilor de merit 2017

Gradatii de vedere

Cele Mai NOI GHICITORI Care TREBUIE Rezolvate Pana In 2021

Aprobate prin Ordinul nr. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control depun toate calificativele primite în urma evaluării activității din perioada 1 septembrie august În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie august se stabilește astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradații de merit.

hipermetropie și miopie la oameni

În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie august Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

Având în vedere specificul activității personalului didactic de predare și al celui de conducere, de îndrumare și control din învățământul sportiv integrat și suplimentar, precum și din palatele și cluburile copiilor, gradatii de vedere de auto evaluare pentru această categorie de personal se elaborează cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească.

viziune pentru nutriție

În cadrul criteriilor și punctajelor maxime prevăzute la art. În baza avizului Ministerului Educației Naționale, inspectorul școlar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.

cum este afectată vederea

Neparticiparea observatorilor, deși au fost convocați cu 72 de ore înainte de evaluare, nu viciază procedura.