Valoarea și rolul culturii fizice pentru oameni. Rezumat: Rolul educației fizice în viața umană

Impact asupra viziunii culturii fizice, Cultura fizică și sportul ca factori de influență asupra imunității

impact asupra viziunii culturii fizice vedere minimă a unui pompier

Absovent, 2 Capitolul I Sportul în general şi educaţia fizică în special, trebuiesc înţelese ca un fenomen social, şi explicate în contextele lor istorice, politice, economice dar şi culturale. După rezultatele înregistrate de sportul românesc pe plan extern au fost din ce în ce mai modeste.

Bazele sportive au început să fie retrocedate, sportivi de elită, antrenori şi specialişti români au plecat în străinătate în căutarea unor oportunităţi menite să le pună în valoare capacităţile atletice sau tehnice. Multe dintre bazele sportive edificate sub regimul comunist care nu au fost retrocedate au fost lăsate în paragină şi au ajuns în scurtă vreme pe mâinile unor samsari imobiliari. Dar, acelaşi fenomen a fost înregistrat în toate statele foste comuniste. Încet, încet, încălcându-se constant legile în vigoare, au impact asupra viziunii culturii fizice să dispară sub lama buldozerelor sute de baze sportive şi complexuri care au aparţinut cluburilor sportive şcolare şi direcţiilor judeţene pentru sport.

În picioare au mai rămas doar complexurile sportive naţionale.

Valoarea și rolul culturii fizice pentru oameni. Nu întâmplător, în ultimii ani, s-a vorbit din ce în ce mai mult de cultura fizică nu numai ca un fenomen social independent, ci și ca o calitate a personalității stabilă. Cu toate acestea, fenomenul culturii fizice a unei persoane nu a fost studiat pe deplin, deși problemele culturii spiritului și corpului au fost ridicate în epoca civilizațiilor antice.

Sportul est-german, odinioară fanion al propagandei superiorităţii sistemului socialist în acest domeniu, a dispărut odată cu desfiinţarea Republicii Democrate Germane. Participarea la Jocurile Olimpice de la Beijing a adus în portofoliul României doar câteva medalii: patru de aur, una de argint şi trei de bronz.

Enervaţi că nu s-au mai putut poza cu gloria la scara avionului, politicienii au fost nemulţumiţi. A fost un motiv numai bun pentru a spune că neintroducerea sportului în priorităţile naţiunii a fost o decizie deşteaptă, reliefată suficient de bine de aceste rezultate descurajante.

Pentru creșterea vitaminelor imunității pentru adulți

Astfel, consider că reprezintă interes analiza modului cum a fost orientat acest domeniu, pentru a-şi îndeplini obiectivele solicitate de comanda socială şi de cea impact asupra viziunii culturii fizice.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, concluziile obţinute şi bibliografia.

impact asupra viziunii culturii fizice metode de detectare a deficiențelor de vedere

În capitolul I prezint importanţa temei. În capitolul II vorbesc despre educaţia-fizică. Sportul şi politica de-a lungul istoriei definiţie, clasificare, evoluţie, funcţii, ideal, scop.

Imunitatea este capabilă să suprime

Capitolul III cuprinde Mişcarea sportivă între până în prezent. Ultimul capitol IV prezint Deciziile politice naţionale şi internaţionale 1. Introducere Politica în domeniul sportului nu are o bază juridică specifică, fiind, în consecinţă, reglementată în prezent de dispoziţiile generale ale tratatului privind piaţa internă şi de jurisprudenţa CEJ. În cazul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, sportul va deveni o politică a Uniunii Europene, deşi rolul Comunităţii va fi, în special, să susţină statele membre.

Deşi nici un articol din tratate nu menţionează sportul în mod explicit, în realitate numeroase domenii de competenţă ale Uniunii Europene au un impact direct asupra sportului, în special asupra aspectelor sale de natură economică. Acestea sunt reglementate, de exemplu, prin articolele privind libera circulaţie a lucrătorilor. Cu toate acestea, liderii Uniunii Europene au tras un semnal de alarmă de natură politică, prin care doreau să recunoască rolul complex pe care îl are sportul, prin includerea unei Declaraţii privind sportul în Tratatul de la Amsterdam din Tratatul Constituţional a mers chiar mai departe în recunoaşterea sportului ca element al politicii Uniunii Europene.

Acesta a inclus sportul în rândul domeniilor în care UE poate adopta măsuri de sprijinire, de coordonare sau măsuri complementare şi a făcut din nou trimitere directă la ovar polichistic vizual sale sociale şi educaţionale.

impact asupra viziunii culturii fizice tahicardia afectează vederea

Această situaţie a condus la un grad mare de incertitudine juridică, întrucât nu este clar în ce măsură organizaţiile sportive au competenţa de acţiona în mod autonom în calitate de autorităţi de autoreglementare şi, pe de altă parte, când ar trebui să intervină legislatorul european. De regulă, în temeiul dispoziţiilor actuale ale tratatului susţinute de jurisdicţia CEJ şi în temeiul deciziilor Comisiei Europene, se poate afirma că sportul, atunci când reprezintă o activitate economică, intră în domeniul de aplicare al normelor CE.

Cu toate acestea, sportul european este caracterizat de o relaţie foarte strânsă între sportul profesionist şi cel pentru amatori. Diferitele niveluri au în comun faptul că competiţiile nu sunt închise retrogradarea este posibilă şi există anumite măsuri de redistribuire care canalizează anumite profituri dinspre vârf spre nivelul amator.

impact asupra viziunii culturii fizice cauze ale pierderii temporare a vederii

În consecinţă, în realitate este imposibil de realizat o distincţie clară între sportul profesionist şi cel amator şi între activităţile sportive economice şi neeconomice. Actualitatea temei Rolul principal, în procesul de dezvoltare a educaţiei fizice, îi revine Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în timp ce rolul principal, în dezvoltarea sportului, îi revine Ministerului Tineretului şi Sportului.

De buna cooperare între aceste două instituţii şi de colaborarea lor cu alte organe ale Statului Parlament, ministere, agenţii, instituţii publice, judeţene, consilii locale etc. Acţiunile autorităţilor Statului, în domeniul educaţiei fizice şi sportului, trebuie să vizeze ca România să impact asupra viziunii culturii fizice o ţară cu o populaţie sănătoasă, viguroasă, bine educată, o ţară a excelenţei pe plan sportiv, vizibilă în lume prin valorile sale.

Şcoala trebuie să ofere căi cât mai variate de practicare a sportului pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei performanţi, care să poată participa la competiţii interşcolare la diverse sporturi, de echipă sau individuale. Aşa se întâmplă în Statele Unite, în ţările Uniunii Europene şi în numeroase alte ţări.

3. Afc în integrarea socială a persoanelor cu dizabilități.

Ne întrebăm până când MECI va continua să ia decizii care scot România de pe harta ţărilor cu un învăţământ competitiv? Până când va fi încălcat de către autorităţi dreptul elevilor la educaţie şi cunoaştere? Cum de ajung să ia decizii privind educaţia elevilor din România persoane care dovedesc în mod repetat o totală lipsă de viziune şi care sunt, în mod evident, inamici ai principiilor unei educaţii moderne? De unde apar aceşti oameni tocmai la conducerea forurilor superioare şi ce fel de idealuri educaţionale servesc?

Orice fel de măsuri şi reforme ar fi iniţiate în privinţa învăţământului românesc trebuie să aibă în vedere recomandările şi documentele europene privitoare la principiile educaţionale care trebuie urmate pentru asigurarea unui învăţământ competitiv. Conform unor studii, numărul persoanelor supraponderale din Uniunea Europeană este de 14 milioane, din care peste trei milioane copii.

Cauzele acestei cifre îngrijorătoare sunt dieta nepotrivită şi lipsa activităţilor fizice.

În noiembrieParlamentul European şi-a îndreptat atenţia asupra raportului prezentat de deputatul Pál Schmitt cu privire la educaţia fizică. Documentul a identificat o serie de probleme de importanţă majoră: prea puţin timp acordat sportului şi scăderea mediei de timp alocat activităţilor sportive la minute pe săptămână în şcolile primare şi în liceu. Ambele cifre sunt în cădere liberă începând cu Alte deficienţe constatate: opţiunile sportive în şcoli impact asupra viziunii culturii fizice sunt suficient de interesante pentru a motiva elevii, activităţile sportive practicate au un înalt grad 6 de competitivitate, lipsa de coordonare dintre sportul din interiorul şi din afara şcolilor.

Raportul propune un orar şcolar care să includă cel puţin trei ore de activităţi fizice pe săptămână şi o conexiune între activităţile fizice din interiorul şi din afara şcolii. De asemenea, se doreşte includerea minorităţilor etnice şi a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi introducerea educaţiei fizice ca disciplină obligatorie în şcoala primară şi în liceu.

Astfel, educaţia fizică ar trebui să fie obligatorie în programele educaţionale, iar copiii ar trebui să aibă cel puţin trei ore de sport pe săptămână. În plus, raportul cere Statelor Membre să asigure obligativitatea unei anumite cote de ore pentru educaţie fizică în şcoli, în ciclul primar şi secundar, iar, la nivel academic, să asigure un grad mai mare de integrare între sport şi cursurile obişnuite.

impact asupra viziunii culturii fizice restabiliți vederea ochilor

Parlamentul îndeamnă Statele Membre să continue campaniile de informare destinate copiilor de vârstă şcolară şi părinţilor acestora cu privire la conexiunile între modul de viaţă sănătos, exerciţiul fizic şi alimentaţie. Mai mult, deputaţii susţin că ar trebui acceptate acele principii conform cărora în orar ar trebui să fie prevăzute cel puţin 3 ore de educaţie fizică pe săptămână, urmând ca şcolile să depună eforturi pentru a depăşi acest prag, în funcţie de posibilităţi.

Valoarea și rolul culturii fizice pentru oameni. Rezumat: Rolul educației fizice în viața umană

Ei recomandă utilizarea fondurilor structurale pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unităţilor sportive şcolare din regiuni defavorizate şi invită Comisia, Consiliul şi Statele Membre ca, ţinând seama de principiul subsidiarităţii, să elaboreze un cadru legislativ care să ajute la creşterea investiţiilor şi a mijloacelor materiale alocate pentru activităţile sportive ale tinerilor. Realitatea dovedeşte însă că principiul amânării îl bate pe cel al subsidiarităţii! Motivaţia alegerii temei Deciziile politice influenţează întreg sistemul social.

În această lucrare doresc să arăt importanţa şi influenţele deciziilor politice naţionale şi internaţionale asupra sportului din ţara noastră. În acelaşi timp prezint situaţia sportului şi deciziile politicii comuniste dinainte dedar şi cele postrevoluţionare.

Inventarul Bibliotecii Naţionale reţine în jur de de titluri de lucrări tipărite în cei 24 de ani în care Ceauşescu s-a aflat la cârma ţării. Cultura fizică şi sportul au ocupat un loc special în cadrul programelor partidului comunist şi sub Gheorghiu-Dej, însă până în timpul regimului Ceauşescu ele nu s-au bucurat de privilegiul de a fi aşezate printre problemele de interes naţional. Avântul pe care mişcarea sportivă l-a cunoscut după impact asupra viziunii culturii fizice poate fi explicat nu numai prin prisma cerinţelor doctrinare de a utiliza acest sector în slujba propagării lozincii superiorităţii sistemului comunist, ci şi prin cea a pasiunii nutrite de noul lider de la Bucureşti pentru sport, dat fiind faptul că în tinereţe s-a implicat activ în organizarea şi dezvoltarea resortului sportiv al armatei, în calitatea de ofiţer politic superior pe care o deţinea la acea vreme.

Spre deosebire de predecesorul său, Ceauşescu a încurajat deschiderea cercetării din domeniul sportului către ştiinţa occidentală şi prin intermediul acesteia producţia autohtonă de lucrări cu conţinut sportiv, traducerile din autorii sovietici începând să ocupe un spaţiu din ce în ce mai limitat în catalogul anual al publicaţiilor.

În lumina acestui ultim aspect, o mare atenţie a fost acordată tipăririi documentelor de partid care reglementau noile orientări şi direcţii care urmau să jaloneze parcursul viitor al sportului românesc, precum şi a lucrărilor întocmite pe baza acestora de activiştii din sectorul sportiv cu scopul de a le populariza şi de a le face mai accesibile celor cărora li se adresau cu precădere.

Sociologia rurală, pusă în slujba propagandei privitoare la acţiunea de sistematizare şi de urbanizare a comunelor cu potenţial economic a contribuit şi ea cu câteva lucrări la promovarea culturii fizice şi sportului în rândurile tineretului de la sate.

Influenta Deciziilor Politice Asupra Educatiei Fizice Si Sportului - hybridstudio.ro

Conceptul mişcării sportive de masă a cedat tot mai mult teren în faţa sarcinilor de partid, care trebuiau transpuse în viaţă prin noi şi noi succese, ori acest deziderat putea fi 8 realizat numai de către sportul de performanţă. În numai câteva decenii România s-a transformat dintr-o ţară aproape absentă pe marile arene ale sportului mondial într-o forţă sportivă de temut, situată an de an printre primele locuri ale topului internaţional.

Succesele sportului românesc s-au datorat nu numai dotărilor care i-au fost puse acestuia la dispoziţie, ci şi rezultatelor cercetării ştiinţifice şi metodologiilor de care s-a bucurat în mod constant prin intermediul sutelor de lucrări tipărite în domeniu.

Cu excepţia lucrărilor aparţinând sectorului propagandei, care prin natura lor au tratat fenomenul sportiv prin prisma ideologiei, toate celelalte, că au fost ele de specialitate, de medicina, de istoria sau sociologia sportului, prin conţinutul lor s-au ridicat la standardele lucrărilor apărute în Occident.

Sportul şi politica — mijloc de propagandă şi afirmare internaţională Activitatea fizică constituie una dintre componentele esenţiale ale existenţei umane care, împreună cu cea intelectuală, a asigurat unicitatea speciei noastre pe calea evolutivă a biosferei. Deşi defineau sportul ca activitate apolitică, ţările comuniste aveau grijă să amintească cu insistenţă caracterul politic al sportului, delimitându-l sistematic de practicile occidentale.

Comitetul Central. Comitetul Politic Executiv, Editura Politică,p.

impact asupra viziunii culturii fizice miopia legată de vârstă este

Ei percepeau această deschidere spre practicarea la scară largă a sportului şi ca pe o modalitate eficientă de propagandă pro-comunistă şi în acelaşi timp anticapitalistă. Marx considera că atât mintea cât şi corpul trebuiesc dezvoltate în egală măsură, fără a fi prejudiciate pe nici una dintre cele două componente.