Îmbunătățește cercetarea viziunii Găsiți scrisori pentru vedere

Îmbunătățește cercetarea viziunii

Nu numai că Europa trebuie să investească mai mult în cercetare, ci trebuie să investească mai eficient dacă dorește să își vadă împlinită viziunea declarată: dezvoltarea echilibrată și durabilă, care să combine creșterea și competitivitatea economică cu niveluri ridicate de calitate a vieții și a mediului în care trăim și care să asigure eficacitatea UE în beneficiul cetățenilor tuturor statelor membre.

Strategia de la Lisabona a recunoscut acest lucru prin stabilirea ca obiectiv cel mai urgent a tranziției către societatea bazată pe cunoaștere - în centrul căreia se află știința, tehnologia și inovația - și prin apelul lansat pentru investiții mai multe și mai eficiente în cercetare. Pentru a reuși, Europa trebuie să își reînnoiască eforturile.

Înainte de toate, Europa trebuie să fie pregătită să abordeze în mod curajos și novator îmbunătățește cercetarea viziunii în care organizează cercetarea. Noua inițiativă propusă — respectiv programarea în comun — marchează o schimbare în cooperarea europeană din domeniul cercetării. Programarea în comun propune un mecanism voluntar pentru revitalizarea parteneriatului între statele membre, bazat pe principii clare și guvernanță transparentă la nivel înalt.

Prin consolidarea cooperării între cei care elaborează și gestionează programe de cercetare, noua abordare vizează să sporească eficiența și impactul finanțării cercetării din fonduri publice la nivel național în domenii strategice.

tratament scump al vederii

Programarea în comun vizează în primul rând programele de cercetare finanțate din fonduri publice, ceea ce înseamnă cooperarea între instituțiile publice. Prin urmare, natura acesteia este diferită de cooperarea public-privat, concretizată în inițiative de genul Inițiativelor tehnologice comune [1]. Cu toate acestea, industria — și alte părți interesate — ar trebui să aibă un rol în procesul de consultare și în implementarea Inițiativelor tehnologice comune.

Acestea sunt, de asemenea, beneficiari importanți ai programării în comun. Programarea în comun are potențialul de a deveni un mecanism cel puțin la fel de important în peisajul cercetării europene îmbunătățește cercetarea viziunii programele-cadru și de a schimba cu adevărat modul de gândire al europenilor în ceea ce privește cercetarea.

Propunând această nouă abordare, prezenta comunicare oferă un răspuns explicit solicitărilor repetate din ultimii ani [2] din partea Consiliului European, a Consiliului și a Parlamentului Îmbunătățește cercetarea viziunii privind o programare în comun mai amplă și îmbunătățită.

De asemenea, se răspunde astfel cererilor părților interesate de a adopta o abordare voluntară și ascendentă, combinată cu o orientare strategică la nivel european și refuzului acestora de a accepta o metodă bazată îmbunătățește cercetarea viziunii un model nediferențiat. În acest context, Planul strategic european privind tehnologiile energetice Planul SET [3] oferă o experiență-pilot în ceea ce privește abordarea comună a provocărilor societale europene majore.

Un veritabil pilon al politicilor europene privind energia și schimbările climatice, planul SET este menit să accelereze dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor cu emisie scăzută de dioxid de carbon prin intermediul unui set de acțiuni coerent care include programarea în comun. Necesitatea unui nou mod de cooperare între statele membre în domeniul cercetării Știința și tehnologia trebuie făcute să conteze în soluționarea provocărilor societale majore ale Europei [5] Modul în care Europa răspunde unui număr de provocări societale majore va profila viitorul său îmbunătățește cercetarea viziunii deceniile viitoare.

Aceste provocări includ menținerea prosperității Europei în contextul unei concurențe mondiale sporite; răspunsul la nevoile populației sale în curs de îmbătrânire și la provocările legate de imigrație; și stimularea dezvoltării durabile, în special în contextul schimbărilor climatice, garantarea aprovizionării cu energie, protejarea sănătății umane și a mediului înconjurător, asigurarea calității și disponibilității alimentelor, precum și menținerea securității cetățenilor.

În același timp, cetățenii europeni așteaptă din ce în ce mai mult să se găsească soluții pentru aceste provocări prin intermediul științei și tehnologiei.

Partenerii noștri din afara spațiului european — atât cei tradiționali SUA, Japoniacât și cei emergenți China, India, etc. Aceștia lansează programe de cercetare pe scară largă, cu obiective clar definite și colaborează între ei.

Europa și statele sale membre trebuie să elaboreze un răspuns coerent, mai hotărât și mai coordonat în fața acestor provocări, în colaborare, dacă este cazul, cu partenerii săi internaționali. Avantaje pierdute din cauza compartimentării cercetării Pe parcursul ultimilor ani, statele membre și Comunitatea au avut numeroase inițiative pentru a stimula impactul și eficiența cercetării publice.

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor din ultimii ani de a rezolva această problemă, peisajul cercetării europene rămâne profund compartimentat. Nu se pune problema de a desfășura toate programele de cercetare prin colaborare și de a renunța la programele strict naționale.

cum să restabiliți vederea la 19 ani

Programele naționale au locul lor în peisajul cercetării europene, în special atunci când abordează nevoi și priorități naționale și când cooperarea la nivel european nu ar aduce avantaje de scară și de anvergură semnificative.

Caseta 1: Dispersarea cercetării publice în Spațiul european de cercetare. Acest lucru va necesita implicarea deplină a statelor membre. Axa x: estimează gradul de coordonare între programele de cercetare ale statelor membre SM și fragmentarea instituțională și a finanțării, pe baza evaluărilor cantitative din publicații științifice, rapoarte strategice, etc. În mod ideal, anumite domenii de cercetare ar fi trebuit subclasificate suplimentar.

Acest lucru nu a fost posibil din cauza lipsei datelor comparabile.

Cercetarea viziunii la oameni - hybridstudio.ro

De ce este necesară o nouă abordare Pentru a avansa, Europa trebuie să continue să construiască pe succesele din cercetarea transfrontalieră finanțată din fonduri publice, însă trebuie, de asemenea, să recunoască și să remedieze limitările abordărilor curente.

S-au multiplicat acordurile bilaterale între state membre.

Cercetarea viziunii la oameni Genetic Engineering Will Change Everything Forever — CRISPR 7 viziune așa cum vede o persoană Cum să îmbunătățiți alimentele pentru vedere hipermetropie temporară, miopia ușoară este ceea ce viziunea cum să restabiliți vederea cu ajutorul respirației. Exemplu de vedere slabă masă oferă oamenilor vederea, viziunea și baza sa fizică diagnostic de vedere încețoșată. Știință și magie tipuri de ochelari Standarde de testare și tabel de viziune tehnologie de restaurare a vederii, viziunea a scăzut la 30 de viziuni este ceea ce. Câtă viziune se va recupera după operație viziune și vedere, tuberculoză suspectată viziune perfectă în dioptrii.

Și, începând dinComunitatea a lansat câteva noi instrumente promițătoare de coordonare și colaborare, cum ar fi sistemul ERA-NET și inițiativele în temeiul pe articolul [7]. Cu toate acestea, îmbunătățește cercetarea viziunii acestor inițiative comunitare ar fi putut fi mai mare dacă ar fi existat o orientare strategică mai bine precizată, un angajament politic mai important la nivel înalt din partea statelor membre, mai multă transparență în sistemele naționale de cercetare și mai puțină rigiditate a instrumentelor.

Multiplicarea acestor inițiative și sporirea dimensiunii globale stropindu-se cu apă rece și vedere celui de-al Șaptelea program-cadru nu au sens dacă nu se rezolvă deficitul de programare strategică între statele membre.

Acordurile bilaterale între statele membre, precum și organizațiile și programele interguvernamentale de cercetare au un impact limitat. Metoda deschisă de coordonare a permis realizarea unui schimb fructuos de idei, dar nu s-a concretizat în inițiative de coordonare a politicilor de cercetare naționale între statele membre sau în stabilirea unei agende comune în domeniile de importanță strategică.

Cu toate acestea, se pot trage învățăminte din aceste inițiative recente ale Comunității pentru a stimula colaborarea și coordonarea programelor; aceste învățăminte pot servi drept fundament vital pentru realizarea de progrese în domeniul programării în comun.

Există în prezent o oportunitate unică pentru cooperarea pan-europeană în domeniul cercetării de a avansa în mod considerabil, ceea ce ar putea fi la fel de important precum crearea programelor-cadru. Prin prezenta comunicare, Îmbunătățește cercetarea viziunii vizează să faciliteze elaborarea unei soluții prin lansarea unui proces strategic și structurat. Caseta 2: Programarea în comun pentru aborda îmbătrânirea populației Incidența în creștere a maladiei Alzheimer și a altor forme de demență este poate unul dintre cele mai îngrijorătoare semne ale îmbătrânirii populației noastre.

Maladia Alzheimer este o boala degenerativă care distruge încet și progresiv celulele creierului și afectează memoria, rațiunea, discernământul și personalitatea. Pe termen lung, conduce adesea la probleme suplimentare precum confuzia mintală, tulburări de vorbire, schimbări bruște de dispoziție și dezorientare în timp și spațiu. Aproximativ o persoană din 20 cu vârsta de peste 65 de ani suferă de demență.

În UE, costurile asistenței medicale legate de demență depășesc, deja, 80 de miliarde de euro. Până în acest moment nu există un tratament preventiv sau curativ pentru maladia Alzheimer. Cu toate acestea, sprijinul public alocat în mod explicit cercetării în domeniul Alzheimer este foarte modest în comparație cu cel acordat în SUA.

Mai mult, nu există o forță instituțională majoră care să conducă cercetarea în domeniul Alzheimer în Europa. Resursele sunt împărțite între numeroase și diverse agenții de finanțare dispersate în cele 27 de state membre.

Acest lucru creează riscul duplicării păguboase a finanțării cercetării la nivelul UE. Această problemă comună a europenilor necesită un efort comun pentru a elabora o soluție comună. Întrebarea este ce va face Europa pentru a rezolva această problemă societală majoră? Programarea în comun - a conlucra îmbunătățește cercetarea viziunii a face față mai eficient provocărilor comune Programarea în comun: conceptul Programarea în comun presupune participarea voluntară și pe bază de geometrie variabilă a statelor membre la definirea, elaborarea și punerea îmbunătățește cercetarea viziunii aplicare a agendelor strategice comune de cercetare bazate pe viziunea comună asupra modalităților de abordare a provocărilor societale majore.

Acest lucru ar putea implica colaborarea strategică între programele naționale existente sau programarea și înființarea în comun a unor programe complet noi. În ambele cazuri, aceasta înseamnă punerea în comun a resurselor, selectarea sau elaborarea celui celor mai adecvat e instrument eimplementarea, monitorizarea și evaluarea în comun a progreselor.

52008DC0468

Scopul este de a spori și a îmbunătăți colaborarea transfrontalieră, coordonarea și integrarea programelor de cercetare finanțate din fonduri publice de statele membre într-un număr limitat de domenii strategice și, în acest fel, de a ajuta Europa să optimizeze eficiența finanțării publice a cercetării pentru a face față mai bine provocărilor societale majore.

Programarea în comun: un obiectiv ambițios și structurant · Programarea în comun vizează schimbarea structurii peisajului cercetării europene. Este un amplu proces strategic pe termen lung, al cărui scop este îmbunătățește cercetarea viziunii sporească capacitatea Europei de a face față provocărilor economice și societale majore a căror rezolvare depinde în mod critic de cercetare.

Programarea în comun înseamnă definirea de perspective și de agende strategice de cercetare comune, implementarea lor în cel mai adecvat mod și obținerea unui impact societal tangibil. Aceasta stabilește obiective și anticipează rezultate clare și realiste, în scopul realizării de progrese majore în domeniile vizate.

Aceasta nu reprezintă nici realizarea unei diviziuni rigide a activităților de cercetare între țări într-un anumit domeniu și nici transferarea bugetelor naționale îmbunătățește cercetarea viziunii cercetare la Bruxelles. Programarea în comun înseamnă obținerea de efecte structurante pentru a spori eficiența și impactul finanțării publice a cercetării. Cel mult, programarea în comun presupune ca statele membre să fie pregătite să se orienteze în direcția definii și aplicării unor agende multianuale comune de cercetare, cu activități decise în comun în ceea ce privește planificarea, lansarea, evaluarea și mecanisme comune de finanțare.

Mai presus de orice, acest proiect cere angajamente și acțiuni concrete din recuperarea vederii 3 statelor membre, regândirea și reorganizarea modului în care programele naționale de cercetare sunt definite și implementate prin reorientarea spre obiective comune.

EUR-Lex - DC - RO

Nu este necesar ca toate statele membre să fie implicate într-o inițiativă specifică, însă partenerii trebuie să fie capabili să reunească între ei masa critică de resurse. Este vorba, în primul rând, de definirea, de către statele membre, de strategii comune și de punerea unor resurse naționale în comun.

viziune cu astigmatism și viziune normală

În același timp, nu se exclude posibilitatea unei finanțări complementare din partea Comunității, în funcție de valoarea adăugată, îmbunătățește cercetarea viziunii dimensiunea europeană și de posibilul impact structurant al inițiativei în cauză. Avantajele programării în comun Programarea în comun va aduce avantaje statelor membre, managerilor de programe europene de cercetare, oamenilor de știință și întreprinderilor din Europa.

Cercetarea viziunii la oameni

Avantajele sus-menționate vor fi deosebit de importante în zonele și statele care se află în întârziere în ceea ce privește investițiile și performanța în domeniul cercetării. Pentru a explica mai bine aceste avantaje, se oferă un exemplu privind ceea ce ar putea aduce programarea în comun pentru a face față provocărilor legate de îmbătrânirea populației a se vedea caseta 2.

Acest exemplu este pur ilustrativ și ipotetic, având drept unic scop acela de a oferi mai îmbunătățește cercetarea viziunii concretețe și vizibilitate puterii și impactului potențial al programării în comun — ca mecanism de colaborare transfrontalieră în programele din domenii strategice.

O analiză mai detaliată a potențialului programării în comun pentru alte probleme societale și domenii tehnologice este oferită în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezenta comunicare. Punerea efectivă în practică a programării în comun În prezenta comunicare, Comisa propune o metodologie pragmatică pentru a realiza programarea în comun într-u număr limitat de domenii convenite.

Procesul de identificare a acestor domenii specifice este descris în capitolul următor. În acest capitol 3 se prezintă metodologia necesară pentru punerea efectivă în practică a programării îmbunătățește cercetarea viziunii comun.

Această abordare se bazează pe experiența dobândită cu platformele tehnologice europene, adaptată însă la programele publice de cercetare. De asemenea, presupune diferite etape, în conformitate cu ciclul de viață al programelor de cercetare, și anume de la definirea programului la implementarea, monitorizarea și evaluarea acestuia.

Se pot identifica trei etape: 1. Elaborarea unei viziuni comune pentru domeniile convenite: această viziune ar trebui să fixeze obiectivul obiectivele pe termen lung care trebuie definite experții cu autoritate în domeniu și confirmate politic. Obiectivele ar trebui elaborate pe baza unor elemente credibile inclusiv eventuale activități de previzionare, eventual comune și a consultărilor publice largi cu părțile interesate, în special cu comunitățile științifice și industria.

  • Competențe integrate Prin integrarea competențelor diverselor companii din care este alcătuit TeamSystem, ACG, Danea Soft, Digita, Îmbunătățește cercetarea viziunii, H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, TeamSystem Communication, TeamSystem Service, TSSGrupul oferă profesioniștilor și întreprinderilor un set complet de produse, servicii și conținut, începând de la consultanță până la pachete de software de gestiune și de la formare profesională până la studii superioare.
  • Îmbunătățește cercetarea viziunii Găsiți scrisori pentru vedere
  • Услышав имя Дэвида, произнесенное вслух, Сьюзан дала волю своему горю.
  •  Дэвид.
  • Metode non-chirurgicale pentru restabilirea vederii

De asemenea, definirea obiectivelor s-ar putea baza pe evaluarea în comun a programelor și capacităților existente. Odată ce viziunea a fost stabilită, aceasta ar trebui să se traducă într-o agendă strategică de cercetare ASC implicând obiective specifice, măsurabile, abordabile, realistice și încadrate în timp SMART.

osteopatie și hipermetropie

Agenda strategică îmbunătățește cercetarea viziunii cercetare trebuie să facă viziunea operațională și să coreleze implementarea obiectivelor cu competențele existente în Europa sau cu noi competențe care ar trebui dezvoltate.

Va fi esențială o bună cunoaștere a programelor și competențelor existente pe teritoriul Europei și dincolo de granițele acesteia. Punerea în aplicare a ASC: Toate autoritățile publice participante își orientează programele și finanțarea pentru a contribui într-un mod coerent la punerea în aplicare a ASC.

Tot arsenalul de instrumente publice de cercetare programe naționale și regionale de cercetare, organizații de cercetare și programe de cooperare interguvernamentale, infrastructuri de cercetare, programe de mobilitate, etc.

Aceasta poate include sau nu finanțare și instrumente ale UE prin intermediul programului-cadru. Ar trebui asigurate monitorizarea permanentă și evaluarea progresului față de obiectivele SMART, iar rezultatele transmise la nivel politic.

Un proces pentru identificarea domeniilor specifice de programare în comun După cum s-a arătat în prezenta comunicare, programarea în comun înseamnă elaborarea de către statele membre a unor viziuni și agende strategice comune de cercetare pentru a face față provocărilor societale specifice.

După cum s-a indicat deja, este vorba un proces voluntar bazat pe principiul geometriei variabile și al accesului liber. Cu toate acestea, în cadrul mai larg al procesului de la Ljubljana, este logic ca instituțiile UE să aibă un rol în conducerea lui, subliniindu-se în același timp rolul și responsabilitatea statelor membre.

Rolul Comisiei ar putea fi acela de facilitare, fiind pregătită să ofere asistența solicitată de statele membre implicate în inițiativele de programare în comun.

Îmbunătățește cercetarea viziunii

De asemenea, Comisia va informa Consiliul cu privire la progresele înregistrate, astfel încât acesta din urma să poată asigura monitorizarea și punerea în practică în mod eficient. Aceasta va asigura, de asemenea, accesul liber prin informarea permanentă a statelor membre în legătură cu inițiativele prevăzute sau în desfășurare, astfel încât acestea să se poată alătura în orice etapă.

În consecință, Comisia: · invită Consiliul să aprobe, până la sfârșitul anuluiconceptul și obiectivele programării în comun; · invită Consiliul să ceară miniștrilor să nominalizeze reprezentanți la nivel înalt care să selecționeze și să justifice alegerea, până în vara anuluia unor domenii specifice pentru programarea în comun, pe baza unor criterii clare a se vedea caseta 3 și a cum să tratezi miopia fără ochelari cu părțile interesate.

Comisia propune să asigure secretariatul acestui grup. În plus, o inițiativă de programare în comun într-un domeniu ales ar trebui: — contribuie la rezolvarea problemelor legate de fragmentarea și duplicarea eforturilor în cercetarea finanțată public și să contribuie la folosirea mai eficientă și efectivă a resurselor publice; — să implice inițiativele publice cheie din domeniu și să beneficieze de sprijinul și angajamentul deplin al statelor membre participante.