Nu văd tabelul de vizualizare - hybridstudio.ro

Nu văd tabelul de vizualizare, 2 Accesare resurse curs afinele afectează vederea

Depanarea Num! Atunci când importați date, Access creează o copie a datelor într-un tabel nou sau existent fără a modifica foaia de lucru Excel sursă. Scenarii comune ale importului datelor Excel în Access Sunteți un utilizator vechi al Excel, dar doriți să utilizați Access pentru a lucra cu aceste date. Doriți să mutați datele din foile de lucru Excel într-una sau mai multe baze de date Access noi.

Nu văd tabelul de vizualizare

Departamentul sau grupul de lucru utilizează Access, dar primiți ocazional date în format Excel care trebuie îmbinate cu bazele de date Access. Doriți să importați aceste foi de lucru Excel în baza de date imediat ce le primiți. Utilizați Access pentru a administra datele, dar rapoartele săptămânale pe care le primiți de la restul echipei sunt registre de lucru Excel.

Doriți să fluidizați procesul de import pentru a vă asigura că datele se importă în baza de date în fiecare săptămână la o anumită oră. Dacă este prima dată când importați date din Excel Nu există nicio modalitate de a salva un registru de lucru Excel ca bază de date Access. Excel nu furnizează funcționalitățile pentru a crea o bază de date Access de la datele Excel.

Când deschideți un registru de lucru Excel în Access în caseta de dialog Deschidere fișier, modificați caseta listă Fișiere de tip în Fișiere Microsoft Office Excel și selectați fișierul doritAccess creează Nu văd tabelul de vizualizare legătură la registrul de lucru în loc să importe datele acestuia.

Legarea la un registru de lucru diferă fundamental de importul unui registru de lucru într-o bază de date. Pentru mai multe informații despre legare, consultați secțiunea Legarea la date în Exceldin cuprinsul ulterior al articolului. Importul datelor din Excel Pașii din această secțiune explică felul în care se pregătește și se efectuează o operațiune de import și cum se salvează setările de import ca specificație, pentru utilizări viitoare.

Pe măsură ce continuați, rețineți că este posibil să importați date numai de la un registru de lucru o dată. Nu văd tabelul de vizualizare aveți posibilitatea să tulburări vizuale cronice simultan toate datele dintr-un registru de lucru.

Pregătirea foii de lucru Găsiți fișierul sursă Nu văd tabelul de vizualizare selectați foaia de lucru care conține datele pe care doriți să le importați în Access. Dacă doriți să importați numai o porțiune a unei foi de lucru, puteți defini un interval de nume care să includă numai celulele pe care doriți să le importați.

Definirea unui interval denumit opțional Nu văd tabelul de vizualizare la Excel și deschideți foaia de lucru care conține datele pe care doriți să le importați.

Importul sau legarea la datele dintr-un registru de lucru Excel

Selectați intervalul de celule care conțin datele pe care intenționați să le importați. Faceți clic cu butonul din dreapta în interiorul intervalului selectat, apoi faceți clic pe Numire zonă sau pe Definire nume.

În caseta de dialog Nume nou, specificați un nume pentru interval în caseta Nume și faceți clic pe OK. Rețineți că, în timpul unei operațiuni de import, este posibil să importați numai o foaie de lucru. Pentru a importa date din mai multe foi de lucru, repetați operațiunea de import pentru fiecare foaie de lucru.

Tabele in Word: tot ce trebuie sa stii - Tutoriale Office

Examinați datele sursei și acționați după cum se arată în acest tabel. Element Descriere Număr de coloane Numărul de coloane sursă importate nu pot fi mai multe dedeoarece Access nu acceptă mai mult de de câmpuri într-un tabel. Ignorarea coloanelor și a rândurilor Este o practică bună să includeți în foaia de lucru sursă sau în intervalul de nume doar rândurile și coloanele pe care intenționați să le importați.

Rânduri În timpul operațiunii de import, nu este posibil să filtrați sau să omiteți rânduri. Coloane În timpul operațiunii de import, nu este posibil să omiteți coloane dacă intenționați să adăugați datele la un tabel existent.

Nu văd tabelul de vizualizare Introduction to the atom - Chemistry of life - Biology - Khan Academy cum să dezvolți viziunea volumetrică Viziune minus miopie hipermetropie legată de vârstă cu miopie, masaje pentru a restabili vederea cum să-ți aflu vederea.

Format tabular Asigurați-vă că toate celulele sunt în format tabular. Dacă foaia de lucru sau intervalul de nume include celule îmbinate, conținutul celulei este amplasat în câmpul care corespunde coloanei cea mai din stânga, iar restul celulelor rămân necompletate.

Coloane, rânduri și celule necompletate Ștergeți toate coloanele sau rândurile necompletate din foaia de lucru sau din interval care nu sunt necesare.

Introducere în formulare

Dacă foaia de lucru sau intervalul conține celule necompletate, încercați să adăugați datele lipsă. Dacă intenționați să adăugați înregistrările la un tabel existent, asigurați-vă că acel câmp corespunzător din tabel acceptă valori null lipsă sau necunoscute. Un câmp acceptă valori null dacă proprietatea Obligatoriu a câmpului este setată la Nu, iar setarea ValidationRule a proprietății nu împiedică valorile null. Valori eroare Dacă una sau mai multe celule din foaia de lucru sau din interval conțin valori de eroare, cum ar fi NUM și DIV, corectați-le înainte de a porni operațiunea de import.

Dacă o foaie de lucru sau un interval sursă conține valori de eroare, Access amplasează o valoare null în câmpurile corespunzătoare din tabel. Pentru mai multe informații despre felul în care se remediază aceste erori, consultați secțiunea Depanarea valorilor lipsă sau incorectedin cuprinsul ulterior al articolului.

Tip de date Pentru a evita erorile în timpul importului, opriți căderea vederii că fiecare coloană sursă conține același tip de date în fiecare rând.

Access scanează primele opt rânduri sursă pentru a determina tipul de date al câmpurilor din tabel. Recomandăm ferm să vă asigurați că primele opt rânduri sursă nu amestecă în nicio coloană valori ale unor tipuri de date diferite.

În caz contrar, este posibil ca Access nu atribuie tipul de date corect în coloană.

Ajustarea formularului în vizualizarea Proiect Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular Puteți utiliza instrumentul Formular pentru a crea un formular cu un singur clic de mouse.

De asemenea, este o practică bună să formatați fiecare coloană sursă în Excel și să-i atribuiți un anumit format de date înainte de a porni operațiunea de import.

Formatarea se recomandă ferm dacă o coloană include valori ale unor tipuri de date diferite. De exemplu, coloana NrExped dintr-o foaie de lucru poate conține valori numerice și valori text, cum ar fiAA90 și Pentru a împiedica valorile lipsă sau incorecte, efectuați următoarele acțiuni: Faceți clic cu butonul din dreapta pe antetul coloanei, apoi pe Formatare celule.

Nu văd tabelul de vizualizare - hybridstudio.ro

Pe fila Număr, sub Categorie, selectați un format. Pentru coloana NrExped, probabil că alegeți Text. Faceți clic pe OK. În cazul în care coloanele sursă sunt formatate, dar conțin încă valori îmbinate din rândurile care urmează celui de-al optulea rând, este Nu văd tabelul de vizualizare ca operațiunea de import să omită valori sau să convertească valorile incorect.

Nu văd tabelul de vizualizare informații despre depanare, consultați secțiunea Depanarea valorilor lipsă sau incorecte. Primul rând Dacă primul rând din foaia de lucru ce viziune medicală plus din intervalul de nume conține numele coloanelor, aveți posibilitatea să specificați ca Access să trateze datele din primul rând ca nume de câmpuri în timpul operațiunii de import.

Dacă foaia de lucru sau intervalul sursei nu include numele, este bine să le adăugați la sursă înainte de a porni operațiunea de import. Notă: Dacă intenționați să adăugați datele la un tabel existent, asigurați-vă că numele fiecărei coloane corespunde numelui câmpului asociat. Dacă numele coloanei diferă de numele câmpului corespunzător din tabel, operațiunea de import nu va reuși.

Pentru a vedea numele câmpurilor, deschideți tabelul în Vizualizare proiect în Access. Închideți registrul de lucru al sursei dacă acesta este deschis. Dacă fișierul sursă rămâne deschis în timpul operațiunii de import, pot avea loc erori la conversia datelor. Pregătirea bazei de date de destinație Deschideți baza de date Access unde stocați datele importate.

Asigurați-vă că baza de date nu este doar în citire și că aveți permisiunile pentru a modifica baza de date. Pentru aceasta: Faceți clic pe fila Fișier, pe Nou, apoi pe Bază de date necompletată. Înainte de a porni operațiunea de import, hotărâți dacă stocați datele într-un tabel nou sau într-unul existent. Crearea unui tabel nou Dacă alegeți să stocați datele într-un tabel nou, Access creează un tabel și adaugă datele importate la acel tabel.

Nu văd tabelul de vizualizare

Dacă există deja un tabel cu numele specificat, Access suprascrie conținutul tabelului, adăugând datele importate. Adăugarea la un tabel existent Dacă alegeți să adăugați datele la un tabel existent, rândurile din foaia de lucru Excel se adaugă la tabelul specificat.

Rețineți că majoritatea erorilor din timpul operațiunilor de adăugare au lor deoarece datele sursei nu corespund structurii și setărilor câmpului tabelului destinație. Pentru a evita aceasta, deschideți tabelul destinație în Vizualizare proiect și examinați următoarele: Primul rând Dacă primul rând din foaia de lucru sau din intervalul de nume al sursei nu conține anteturi de coloană, asigurați-vă că poziția și tipul de date ale fiecărei coloane din foaia de lucru corespund acelora din câmpul corespunzător al tabelului.

Nu văd tabelul de vizualizare

Dacă primul rând conține anteturi de coloană, ordinea coloanelor și a câmpurilor nu este obligatoriu să corespundă, dar numele și tipul de date ale fiecărei coloane trebuie să corespundă exact acelora din câmpul asociat. Câmpuri lipsă sau suplimentare Dacă unul sau mai multe câmpuri din foaia de lucru sursă nu există în tabelul destinație, adăugați-le înainte de a porni operațiunea de import.

Cu toate acestea, dacă tabelul conține câmpuri care nu există în sursă, nu este necesar să ștergeți din tabel aceste câmpuri dacă ele acceptă valori null. Sfat: Un câmp acceptă valori null dacă proprietatea Obligatoriu a câmpului este setată la Nu, iar setarea ValidationRule a proprietății nu împiedică valorile null.

Cheie primară Dacă tabelul conține un câmp de chei primare, foaia de lucru sau intervalul sursei trebuie să aibă o coloană care să cuprindă valorile compatibile cu acel câmp de chei primare, iar valorile cheilor importate trebuie să fie unice.

Dacă o înregistrare importată conține o valoare cheie primară care există deja în tabelul de destinație, operațiunea de import afișează un mesaj de eroare.

Nu văd tabelul de vizualizare

Câmpuri indexate Dacă proprietatea Indexat a unui câmp din tabel este setată la Da fără dubluricoloana corespunzătoare din foaia de lucru sau intervalul sursei trebuie să conțină valori unice. Urmați pașii din continuare pentru a efectua operațiunea de import. Alegeți pașii care se potrivesc cu versiunea dvs. Dacă utilizați AccessAccess sau Accessîn fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Excel.

Notă: Fila Date externe nu este disponibilă decât dacă o bază de date este deschisă.

Nu văd tabelul de vizualizare

În caseta de dialog Preluare date externe - Foaie de date Excel, în caseta Nume fișier, specificați numele fișierului Excel care conține datele pe care intenționați să le importați. Specificați modul în care doriți să stocați datele importate. Pentru a stoca datele miopie vizuală cum se tratează tabel nou, selectați Se importă datele într-un tabel nou în baza de date curentă.

Vi se va solicita să denumiți mai târziu acest tabel. Pentru a adăuga date la un tabel existent, selectați Se adaugă o copie a înregistrărilor la tabel, apoi selectați un tabel din lista verticală.