Tratamentul cataractei de Kirovohrad

Redobândi vederea cu ușurință, 5 test de ochi pavilion

Conținutul

  redobândi vederea cu ușurință tratamentul vederii cu homeopatie

  Căci vederea trupului este ochiul, iar vederea sufletului este mintea care este de aceeaşi natură cu el; dar nu aşa ca existând unul în celălalt, ci sufletul şi mintea se identifică, pentru că mintea este puterea naturală de raţiune a sufletului, iar nu ceva din afară.

  Căci atunci când sufletul - precum îl stimulează inteligenţa lui care a fost sădită în el în mod natural de Sfânta Treime când l-a creat - reflectă la cele bineplăcute şi necesare, atunci îndată se eliberează de influenţele păgubitoare ale trupului; după cum, presimţind şi înfrânând pornirile dezordonate ale trupului, redobândeşte liniştea ce i se cuvine şi, fără nici o piedică, se ataşează gândurilor conforme cu natura ei, căci, potrivit puterii care există în ea, contemplează cu intensitate sfânta şi adorata Treime şi reflectă la inaccesibilitatea măririi redobândi vederea cu ușurință, din cauza extraordinarei ei străluciri, la curăţenia fericirii, la infinitatea înţelepciunii, la care este viziunea midorima şi plăcerea liniştii, la natura nepăsătoare şi de neclătinat.

  Căci aceluia ce nu i se poate întâmpla nimic neprevăzut, pentru că deţine cunoaşterea celor întâmplate şi a tuturor celor care s-ar putea întâmpla, şi are în mâinile sale toate, aceluia căruia nimic nu i se poate împotrivi sau este în măsură să prevadă totul, la acela este logic să existe linişte şi netulburare continuă.

  redobândi vederea cu ușurință delfinii au sau nu vedere

  Pentru că tulburările în gândurile oamenilor le provoacă, prin natura lor, împrejurările neaşteptate şi neprevăzute. Aşa încât cel care nu se tulbură de nici o răutate şi are toată virtutea şi tot binele care urmează, acela pe drept va câştiga bucuria neclătinată şi veşnică. Aşadar, sufletul care-şi păstrează mintea cu vegherea şi forţele ce-i aparţin se va afla în gândurile amintite mai înainte şi va exercita caracterul său spre ceea ce este corect şi drept, cinstit şi paşnic.

  redobândi vederea cu ușurință cauza deficienței vizuale după naștere

  Dar când va înceta să reflecteze şi să privească cu atenţia cele ce se cuvin, atunci patimile trupului, ca şi câinii răi şi îndrăzneţi care pierd din vedere supravegherea, se trezesc şi atacă cu forţă sufletul, fiecare dintre patimi încearcă în mod diferit ca să-l divizeze, repartizându-şi sieşi în parte din puterea lui vitală. Căci ştiu că sufletul, deşi este unul şi acelaşi, are totuşi două puteri: una este cea vitală a trupului, iar cealaltă este cea care are în vedere cele ce există, pe care o şi numim raţiune.

  Dar puterea vitală a trupului, fiindcă trupul şi sufletul sunt unite, există de la natură, în temeiul unirii, şi nu dintr-o dispoziţie; căci aşa cum soarele nu este în măsură să nu lumineze lucrul către care şi-a trimis razele, la fel şi sufletul nu poate să nu dea viaţă trupului în care va fi creat.

  redobândi vederea cu ușurință cum să tratezi vederea dacă minus

  Totuşi, puterea speculativă este pusă în mişcare de voinţa din dispoziţie. Dacă însă sufletul va adopta lenevia şi prin aceasta nu va pune în lucrare partea lui de veghere, atunci patimile trupului vor găsi inactivă puterea vitală, o vor împărţi, şi, fiindcă nu va exista nimeni ca să supravegheze şi să împiedice răul patimilevor antrena sufletul spre propriile plăceri şi acţiuni.

  Aşa încât patimile trupului sunt violente atunci când puterea raţională care există în noi lâncezeşte, dar sunt ascultătoare atunci când aceasta reacţionează şi dispune.

  redobândi vederea cu ușurință ce operații există pentru vedere

  Aşadar, nu este de condamnat trupul la aceia care vor să gândească corect despre el. Se cuvine deci ca, prin expunerea părerii mele, să dezminţim şi părerile greşite ale acelora care gândesc rău despre trup.

  Căci, iubitule, aşa cum calul este lucru bun şi cu cât este mai vioi şi mai impetuos de la natură, cu atât este mai bun, el are totuşi nevoie de cineva care să-l înfrâneze şi să-l conducă, pentru că este lipsit de gândire; iar atunci când cel care-l înfrânează este călare pe el, calul se va forţa redobândi vederea cu ușurință facă uz de redobândi vederea cu ușurință lui.

  redobândi vederea cu ușurință ajutați-vă să vă redați vederea