ORD DE URGENTA 68 29/06/ - Portal Legislativ

Teste de vedere pentru reglementările de circulație.

Creierul și viziunea lui Dubynin

Unele state membre au început deja să utilizeze certificatul UE în luna iunie, iar altele au indicat că au nevoie de mai mult timp pentru punerea în aplicare. Parlamentul a insistat asupra unei aplicări armonioase și a unei abordări europene coordonate a măsurilor de călătorie care să permită europenilor să se bucure din nou de dreptul lor la liberă circulație.

miopia merită

Certificatul UE va contribui la facilitarea ridicării treptate a restricțiilor privind libera circulație, iar statele membre se vor abține de la impunerea unor restricții suplimentare cum ar fi carantina, autoizolarea și testarea suplimentară, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protejarea sănătății publice.

Pentru a asigura recunoașterea reciprocă a diferitelor tipuri de certificate și pentru a oferi o alternativă reală la certificatele de vaccinare având în vedere că vaccinarea este gratuităîn special pentru cei care nu sunt încă vaccinați, Comisia mobilizează milioane EUR din Instrumentul pentru sprijin de urgență — ESI pentru achiziționarea de teste pentru COVID care satisfac condițiile pentru certificatul UE de testare.

În funcție de necesități, ar putea fi mobilizate fonduri suplimentare în valoare de peste de milioane EUR, sub rezerva aprobării de către autoritatea bugetară.

miopia este miopie și hipermetropie

După prima săptămână de punere în aplicare și înainte de începerea vacanței de vară, Parlamentul dorește să obțină informații actualizate cu privire la situația actuală pentru a se asigura că persoanele care se deplasează se pot bucura de libertatea de circulație fără discriminare și pentru a evita impunerea fragmentată de restricții de călătorie în UE în această vară.

Care este situația actuală a introducerii certificatului UE în UE, în special în ceea ce privește atât eliberarea, cât și verificarea diferitelor tipuri de certificate?

Test de vedere (Pagini de culori cu numere)

Care sunt statele membre care nu sunt pregătite și care este cauza întârzierii? Există state membre care nu vor fi pregătite în perioada de introducere treptată de șase săptămâni? Cum asistă Comisia statele membre care se confruntă cu dificultăți în punerea în aplicare?

efectul pc asupra vederii

Ar putea Comisia să indice dacă și unde există măsuri suplimentare de călătorie în UE pentru deținătorii de certificate UE sau unde se preconizează astfel de măsuri? Cum monitorizează Comisia această situație? Ar putea Comisia să ofere o imagine de ansamblu a utilizării celor de milioane EUR? Câte teste teste de vedere pentru reglementările de circulație suplimentare pot fi oferite cu această sumă și care este defalcarea pe state membre?

cum să îmbunătățiți viziunea foarte repede

Care este diferența dintre cererea și oferta de testare gratuită? Lucrează Comisia la o propunere de finanțare suplimentară pentru achiziționarea de teste așa cum a solicitat Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European la 9 iunie ?

Depunere:

vedere strălucire curcubeu