Biodiversitatea - Ecosistemele

Vegetație și viziune

Conținutul

  Totuși, Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes trifoliata, specia de interes comunitar Lindernia procumbens sau Wolffia arrhiza, o specie foarte rară, considerată amenințată la nivel național.

  vegetație și viziune indicator vizual bun

  Conform descrierii habitatelor din România, în Parcul Natural Văcărești au fost identificate: R Comunităţi danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodella polyrhiza şi Wolffia arrhiza aceste comunități au corespondent habitatul Natura cu cod ; R Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi Typha latifolia; R Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium vegetație și viziune, Sclerochloa dura şi Plantago major; R Comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua, Ballota nigra.

  Dintre speciile arborescente predomină speciile de salcie: Salix alba, Sallix fragilis răchităSalix cinerea zălog și plop Populus sp.

  Evenimentul a fost dedicat schimbului de cunoștințe și bune practici în materie de soluții bazate pe natură integrate în mediul urban. Proiectul ThinkNature a urmărit dezvoltarea unei platforme de sprijin și promovare a Soluțiilor Bazate pe Natură NBS și a fost implementat de un consorțiu de 16 parteneri din Belgia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Olanda, Elveția, Regatul Unit, reprezentând universități, centre de cercetare, fundații și asociații din domeniul protecției mediului. URBACT este un ambasador al bunelor practici de dezvoltare urbană sustenabilă, iar soluțiile propuse de platforma ThinkNature reprezintă o oportunitate reală și extrem de accesibilă menită să vină în sprijinul orașelor europene aflate în căutarea de idei de creștere a calității vieții cetățenilor prin soluții prietenoase cu mediul. A pune la dispoziția publicului un întreg repertoriu de cunoștințe și bune practici nature-based deja testate și implementate de către orașe se vegetație și viziune foarte bine misiunii URBACT de a încuraja administrațiile locale europene să lucreze împreună pentru dezvoltarea de soluții strategice integrate dedicate creșterii calității politicilor urbane. Evenimentul a reprezentat o platformă de învățare și schimb pentru specialiști din domeniul protecției mediului, planificării urbane și reprezentanți ai administrațiilor locale, care au avut ocazia să împărtășească bune practici și experiențe reale înregistrate în implementarea principiilor NBS în comunitățile din care fac parte.

  Dintre arbuști sunt prezenți glădița Gleditsia triacanthosmăceșul, păducelul, socul, murul etc. Inventarul floristic al parcului numără în vegetație și viziune specii și subspecii, dintre care native și poate fi consultat aici.

  vegetație și viziune Viziunea 100% poate fi restabilită

  FAUNA Sunt prezente specii din mai multe grupe, reprezentînd, alături de speciile floristice, un ecosistem aflat în stare de echilibru natural. Mai multe informații despre biodiversitatea parcului găsiți în Studiul de fundamentare științifică.

  vegetație și viziune rit pentru a restabili vederea

  Insecte: În PNV a fost semnalată prezența unei specii noi pentru fauna României Tetramesa variae şi a altor trei specii semnalate prima oară în partea de sud a ţării Tetramesa cereipes, Bruchophagus astragali şi Systole tuonela Vei regăsi aici inventarul speciilor de insecte. Pești: caras, biban, babușcă, roșioară, murgoi bălțat, oblete, știucă Amfibieni: triton cu creastă Triturus cristatustriton comun Triturus vulgarisizvoraș cu burta roșie Bombina bombinabroasca mare de lac Rana ridibundabrotăcelul răsăritean Hyla orientalis Reptile: țestoasa de apă europeană Emys orbicularisgușter Lacerta viridisșopîrlă de cîmp Lacerta agilisșarpe de casă Natrix natrixșarpe de apă Natrix tessellata Păsări: pînă în prezent au fost identificate de specii, cele mai multe protejate la nivel național și internațional: lebăda de vară, chirighița cu obraz alb, pițigoi, rațe, stîrci, corcodei, cormorani, egrete, ereți, pescăruși etc.

  vegetație și viziune viziune 0 5 ce este