Viziune avansată

Conținutul

  Biologia sistemelor vii şi procesele aferente sunt completate în ultimele decenii de biologia moleculară şi alte domenii de graniţă, interdisciplinare şi transdisciplinare.

  viziune avansată

  Astfel, viziunea ISV din USAMV Cluj-Napoca este integrată nevoii de competitivitate ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, implicȃndu-se in cel puţin cinci domenii prioritare: Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale inovative şi tehnologii de producere, Biotechnologii, Sănătate, Energie, Mediu inclusiv schimbări climatice şi aquaculturăMisiunea şi strategia ISV este integrată misiunii USAMV Cluj-Napoca viziune avansată instituţie de ȋnvătămȃnt superior avȃnd cercetarea avansată ca şi prioritate, alături de educaţie, prin competitivitate la nivel naţional şi international.

  In acelaşi timp aspectul antreprenorial al universităţii este suţinut de ISV prin conectarea la mediul socio-economic local, regional şi naţional, asigurȃnd consultantă şi servicii agenţilor economici.

  viziune avansată

  Cercetarea performantă la nivel european presupune abordarea unor domenii şi tematici majore din fluxul principal de cunoaştere ştiinţifică 1cercetare aplicată ce include invenţie, inovaţie şi transfer tehnologic, de interes internaţional 2promovarea excelenţei resursei umane în selecţia şi stimularea viziune avansată şi a tinerilor pasionaţi de cercetare şi interesaţi de afirmare 3utilizarea eficientă a infrastructurii existente la tematicile abordate 5sustenabilitatea financiară asigurată prin contracte de cercetare obţinute prin competiţii naţionale sau internationale 6.

  Tur virtual.

  viziune avansată