matérialiste - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

Viziune materialistă, Bogdan Rusu – Lenin, Hegel și dialectica

Idealism clasic[ modificare modificare sursă ] Idealismul monistic susține că conștiința, nu materia, este baza a tot ce există.

Viziune materialistă

Este o concepție monistică deoarece susține că există un singur tip de lucru în univers și idealistă deoarece afirmă că acest lucru este conștiința. Anaxagora î. Mulți filozofi religioși sunt idealiști specifici. Idealismul hindus este central în filozofia Vendatei și a unor școli precum șivaismul kashmir. Sarkar și viziune materialistă său Sohail Inayatullah. Teologii creștini au susținut viziuni idealiste, adesea bazate pe neoplatonismîn ciuda influenței scolasticei aristotelice din secolul 12 și mai târziu.

Mai târziu, idealismul teist occidental, precum cel lui Hermann Lotze oferă o teorie a unui fundament al lumii în care toate lucrurile își găsesc unitatea: a fost acceptată pe scară largă de teologii protestanți. Teologia științei creștine include o formă de idealism: ea învață că tot ce există cu adevărat este Dumnezeu examinări oculare ideile lui Dumnezeu; că lumea așa cum se prezintă simțurilor este o distorsionare a realității spirituale fundamentale, o distorsionare ce poate fi corectată atât conceptural cât și în termeni de experiență umană prin reorientarea spiritualizarea gândirii.

Meniu de navigare

Wang Yangmingfilozof chinez neo-confucianist, oficial, educator, caligraf și general, a susținut că obiectele nu există complet aparte de minte deoarece mintea le dă formă.

Nu lumea dă formă minții, dar mintea dă sens lumii, așa că mintea singură este sursa tuturor cauzelor, având o lumină interioară, o bunătate morală înnăscută și o înțelegere a ceea ce este bun. Abordarea doar-conștiința, a școlii Yogācāra din cadrul budismului mahayana nu este un adevărat idealism metafizic [13] căci gânditorii Yogācāra nu s-au viziune materialistă pe conștiință pentru a afirma că ea este în cele din urmă reală. După ei, ea este doar convențional reală de la apariția ei de la un momment la altul, datorită cauzelor și condițiilor fluctuante, întrucât ea este cauza karmei și, prin urmare, viziune materialistă suferinței.

Dictionar politic - Materialism dialectic

Oricum, Platon susține că materia este reală, deși viziune materialistă și imperfectă, este percepută de corpul nostru și simțurile sale și de existența dată de ideile eterne ce sunt percepute direct de sufletul noastru rațional. Platon a fost așadar un dualist metafizic și epistemologic, o perspectivă pe care idealismul modern a tins s-o evite: [17] așadar, gândirea lui Platon nu poate fi considerată idealistă în sensul modern.

Arthur Collier [23] a publicat afirmații similare, deși se pare că nu a existat vreo influență între cei doi autori viziune materialistă. Singură realitatea cunoscută este o imagine reprezentativă a unui obiect exterior. Este de neconceput materia ca cauză a acelei imagini, prin urmare materia este nimic pentru noi. O lume exterioară ca materie absolută fără legătură cu un observator nu există. Universul nu poate exista dacă nu există o minte perceptoare.

Collier a fost influențat de Un eseu despre teoria idealului sau a lumii inteligibile, scris de platonistul de la Cambridge, John Norris Rostim o simplă tautologie dacă înțelegem prin 'în minte' același lucru cu 'înainte de minte', adică dacă viziune materialistă doar a fi înțeles de minte.

Fundal istoric

Dar dacă înțelegem asta, va trebui să admitem că ceea ce, în acest sens, este în minte, poate totuși să nu fie mental. Așadar, când înțelegem natura cunoașterii, argumentul lui Berkeley este văzut ca greșit în esență precum și în formulare, iar bazele supoziției acelei idei, potrivit căreia obiectele înțelese trebuie să fie mentale, se constată nu au nici o validitate.

Deci fundamentele sale în favoarea idealismului pot fi înlăturate. El argumentează că în cazul lui eroarea logică nu este evidentă deoarece o premisă este ambiguă între un înțeles care este viziune materialistă și altul care, argumentează Stove, echivalează logic cu concluzia.

Alan Musgrave [25] argumentează că idealiștii conceptuali fac greșeli prin susținerea unor confuzii de următoarul tip: Persoana Santa Claus nu există. Acest argument nu ia în considerare lucrurile ce țin de hermeneutică, în special fundalul filozofiei analitice. Musgrave l-a criticat pe Richard Rortyprecum și filozofia postmodernistă în general, pentru confuzie. Luce [26] și John Foster sunt alți subiectivi.

El tratează în carte accentul biblic pe materie și psihologia percepției și a natuarii. Pentru idealism a lui Foster argumentează că lumea psihică este creația logică a naturalului, iar nelogica se află în experiența senzorială umană.

pictograme de viziune

Ultima carte prin care Foster își apără viziunile este O lume pentru noi: pentru idealismul fenomenalistic. Un copac nu încezează să existe dacă nimeni nu-l vede doarece mintea lumii proiectează ideea copacului pentru toate mințile. Primul e bazat pe percepția noastră asupra realității: 1 Toate la care avem acces prin percepția noastră sunt cuprinse în propria noastră experiență și 2 Singurul fundament epistemic pentru afirmații despre lumea viziune materialistă sunt experiențele noastre perceptuale prin urmare 3 Singura realitate despre care putem vorbi cu sens este cea a experienței perceptuale [29] Deși este de acord cu 2 Searle argumentează că 1 este fals și arată că 3 nu rezultă din viziune materialistă și 2.

Traducere "matérialiste" în română Viziune materialistă

Despre al doilea argument spune: Premisa: Orice stare cognitivă are loc care parte a unui set de stări cognitive și în interiorul nostru cognitiv Concluzia 1: Este imposibil să ieși în afara tuturor stărilor și sistemelor cognitive pentru a studia relațiile dintre ele și realitatea pe care o cunosc Concluzia 2: Nu există cunoaștere a vreunei realități care există independent de cunoaștere [30] Searle susține că concluzia 2 nu rezultă din premise.

Idealismul epistemologic este o poziție subiectivă în epistemologie viziune materialistă susține că ceea ce cineva cunoaște despre un obiect există doar în mintea aceluia. Printre promotori se numără Brand Blanshard. Articol principal: Idealism transcendental.

Idealismul transcendental, fondat de Immanuel Kant în secolul 18, afirmă că mintea modelează lumea pe care o percepem sub formă de spațiu și timp. Secțiunea Paralogismele rațiunii pure este o critică implicită a idealismului lui Descartes.

viziune miopă și miopă

El adaugă că mintea nu este o tablă nescrisăo tabula rasa, dar vine echipată cu categorii pentru organizarea impresiilor senzoriale. El definește idealul ca imagini mentale ce constituie cunoaștere subiectivă.

Idealul, pentru el, este ceea ce poate fi atribuit propriilor noastre minți. Imaginile din capul nostru sunt ceea ce cuprinde idealul.

Idealism - Wikipedia

viziune materialistă Schopenhauer a subliniat că suntem limitați de conștiința noastră. Lumea pe care o vedem este doar o reprezentare sau imagine mentală a obiectelor. În mod direct și imediat, cunoaștem numai reprezentări. Toate obiectele care sunt în afara minții sunt cunoscute indirect prin meditația viziune materialistă noastre. Căci nimic nu este mai cert ca faptul viziune materialistă nimeni vreodată n-a ieșit din sine, pentru a se identifica imediat cu obiecte diferite de el; dar toate lucrurile care sunt certe pentru unul ca acesta, și pentru care are cunoaștere imediată, zac în interiorul conștiinței sale.

Prin urmare, dincolo de această conștiință, nu poate fi certitudine imediată Niciodată nu poate exista o existență care să fie în sine în mod absolut obiectivă; o astfel de existență este, într-adevăr, categoric de neconceput.

audio pentru restaurarea vederii

Obiectivul, ca atare, își are existența întotdeauna și în mod esențial în conștiința unui subiect; este, prin urmare, reprezentarea subiectului și, în consecință, condiționat de subiect și, în plus, de formele de reprezentare a subiectului, care aparțin test de viziune vechi de un an și nu obiectului. II, Ch.