Viziunea mea

Conținutul

  viziunea mea

  Colegiul Curții este format din câte un membru din fiecare stat membru și beneficiază de sprijinul adus de personalul instituției, în număr de aproximativ de angajați proveniți din toate statele membre ale UE. Activitatea noastră se bazează pe valorile descrise mai jos.

  Independență Ne desfășurăm activitatea liber de orice influențe care ne-ar putea compromite raționamentul profesional sau care ar putea fi considerate de natură să ne compromită raționamentul profesional. Transparență Ne facem cunoscute constatările prin intermediul unor rapoarte clare, complete și accesibile, publicate în toate limbile UE, viziunea viziunea mea respectarea cerințelor în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

  viziunea mea

  Profesionalism În conformitate cu standardele internaționale de audit, dobândim, dezvoltăm și menținem cele mai înalte niveluri de cunoștințe, expertiză și competențe, în ceea ce privește atât profesia de auditor viziunea mea, cât și gestiunea financiară și gestiunea politicilor UE. Misiune Prin activități de audit independente, profesioniste și cu impact, evaluăm economicitatea, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE cu scopul de a îmbunătăți răspunderea de gestiune, transparența și gestiunea financiară, consolidând astfel încrederea cetățenilor și răspunzând în mod eficace la provocările actuale și viitoare cu care UE se miopia scade sau se va confrunta.

  Viziune Ne propunem să fim un viziunea mea în profesia de auditor public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă și mai sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează.

  viziunea mea