Навигация по записям

Viziune de intrare la universitate, INSCRIERI - Universitatea Romano-Americana

De ce să studiezi în străinătate Educație de calitate Sistemele educaționale de top din lume pun accent deosebit pe rata de angajare a absolvenților lor iar performanța studenților este cel mai important indicator de performanță al acestor sisteme educaționale. Prin urmare, universitățile sunt bine echipate cu tehnologie de ultimă oră și predarea se bazează în principal pe aplicarea cunoștințelor. Dezvoltare personală Procesul de admitere, experiența academică, comunicarea într-o limbă străină cu oameni din întreaga lume și independența pe care traiul într-o țară străină ți-o oferă, te va ajuta să devii o persoană complexă și responsabilă. Experiență unică Ca student internațional într-un campus internațional, vei trăi experiențe memorabile atât academice cât și de viață.

A A Studii în România Descoperiţi ţara noastră studiind aici! Fie că alegeţi un studiu pe termen lung sau doar temporar, prin intermediul unei burse sau a unor stagii de schimb — a te integra într-un nou sistem de învăţământ este o experienţă de viaţă esenţială şi extinde viziunea academică.

Ghid de Admitere Online pentru studiile de Licenta la UAB 2021

România are un sistem de viziune de intrare la universitate performant şi modern, cu o tradiţie consolidată în domenii ale învăţământului superior, precum matematica, tehnologia informaţiei, medicină şi drept. Cetăţenii străini pot studia la noi în ţară pe cont propriu sau prin intermediul unei burse.

viziune de intrare la universitate

Mai jos, găsiţi toate informaţiile: actele şi documentele necesare şi condiţiile care trebuie îndeplinite. Pe cont propriu Cetăţeni din state membre UE: Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

În cazul în care accesul la universitatea vizată se realizează prin concurs de admitere, perioada sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologiile proprii de admitere ale fiecărei universităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Sociologie Condițiile de înscriere la programele de licență și locurile buget și taxă sunt disponibile aici. Înscrierea la programele de master ale Facultății de Științe Sociale se desfășoară în perioada iulie Eseul motivațional trebuie să cuprindă: Prezentarea candidatului nume, prenume, studii universitare de licență absolvite, alte date relevante ; Motivele alegerii unui program de studii de masterat în domeniul socio-uman va fi notat cu maxim 5 puncte ; Perspectivele evoluției carierei profesionale va fi notat cu maxim 5 puncte ; Eseul motivațional se depune în dosarul de înscriere. Științele Sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică. Candidaţii admişi pe un loc de studii cu taxă pot ocupa ulterior locuri de studii fără taxă, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, potrivit criteriilor de performanţă, în baza autonomiei universitare.

viziune de intrare la universitate

Cetăţeni non-UE Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare şi condiţiile de plată a studiilor pe cont propriu valutar pentru cetăţenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, sunt stipulate în Ordonanţa Guvernului nr.

Taxele de şcolarizare se achită cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni, indiferent de data prezentării efective la studii.

viziune de intrare la universitate

Cetăţenii din statele non-UE se pot înscrie la studii în România fără examen de admitere, trimiţând dosarul de candidatură direct universităţii pentru care optează, potrivit calendarului stabilit de catre fiecare universitate.