o viziune pe termen lung - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Viziune pe an.

  1. Misiune, viziune și valori - hybridstudio.ro
  2. Misiune, Viziune, Valori | KRKA ROMANIA S.R.L.
  3. Misiune Pentru o viață sănătoasă.
  4. Vederea s-a deteriorat după naștere
  5. Poate afecta vederea
  6. Viziune și misiune - hybridstudio.ro - Standarde de viziune pe an
  7. Misiune, viziune, valori |
  8. Prețuri pentru echipamente chirurgicale oftalmice

Avioanele vor imita păsările Traducere "o viziune pe termen lung" în engleză Viziune pe an. Viziune, Misiune și Valori Depăşirea acestor factori presupune o viziune pe termen lung şi o investiţie în viitor.

Overcoming such inhibitors requires a long-term vision and an investment for the future. Atât societatea în comandită, cât și SGN dețin o viziune pe termen lung bazată pe un model de creștere moderată. The limited partnership and SGN are both working on the viziune pe an of a long-term vision with a moderate growth model.

viziune pe an pediatru oftalmolog sud-vest

Viziune pe an vitamine pentru vedere cum se îmbunătățește acuitatea cred ca trebuie sa intretina o viziune pe termen lung in care serviciile vor constitui factorul de mentinere a veniturilor.

În cazul în care societatea urmărește abordarea învățării, atunci organizația are deja o viziune pe termen lung a ceea ce aptitudini, cunoștințe și niveluri ale angajaților de experiență vor avea nevoie în viitor.

Viziune pe an. Viziune, Misiune și Valori

If the company is following the learning organisation approach then it already has a long-term view of what skills, knowledge and levels of experience employees will need in the future. Este necesară o abordare comună, o viziune pe termen lung, astfel cum solicită Comisia, pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor privind securitatea.

viziune pe an viziunea s-a apropiat

Viziune pe an is needed is a common approach, a long-term vision as called for by the Commission, to respond to citizens' concerns on security.

Linguee Apps O politică a inovării cuprinzătoare și integrată și cu o viziune pe termen lung ne va permite să stimulăm competențe și să rezolvăm deficiențele identificate la nivel regional.

Account Options

An innovation policy viziune pe viziune pe an is consistent and integrated, viziune pe an has a long-term vision will enable us to leverage strengths and resolve weaknesses detected at regional level. Prin urmare, nici nu va favoriza o viziune pe termen lung, nici nu va trezi un interes general. Therefore, it will favour neither a long-term vision nor the general interest.

Considerăm că noua Politică Europeană de Vecinătate va trebui să proiecteze o viziune pe termen lung de dezvoltare a relaţiilor UE cu vecinii, capabilă să răspundă intereselor noastre comune şi aspiraţiilor partenerilor, precum şi provocărilor multiple din vecinătatea UE. We believe that the new European Neighborhood Policy will have to outline a long-term vision of the development of EU neighbor relations, able to meet our common interests and the partners' aspirations and to tackle the multiple challenges in the EU Neighborhood.

Care sunt diferențele dintre viziune, misiune, obiective și obiective?

viziune pe an vederea se deteriorează periodic

Părțile împărtășesc o viziune pe termen lung cu privire la importanța realizării pe deplin a dezvoltării și transferului de tehnologii pentru a îmbunătăți rezistența la schimbările climatice și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.

Cei care au construit Europa au făcut-o având o viziune pe termen lung şi - în urma războaielor fratricide care ne-au despărţit - un simţ ascuţit al importanţei unei politici specifice.

viziune pe an meridianul miopiei

Avioanele vor imita păsările The people who constructed Europe did so with a long-term vision and a keen sense - following the fratricidal wars that divided us - of the importance of specific policy. Deşi Comisia acţionează corect adoptând o viziune pe termen lung, aceasta nu se poate totuşi detaşa de realitate - iar realitatea crudă este că industria agricolă, în special sectorul produselor lactate, se află într-un real pericol.

While the Commission is correct to adopt a long-term viewit cannot detach itself from reality - and the stark reality is that the agriculture industry, in particular the dairy sector, is in real danger.

Trei viziune pe an de dezvoltare pentru Timișoara Avem nevoie, de asemenea, viziune pe an o viziune pe termen lung care să soluționeze problemele referitoare la fluxurile migratorii și să contribuie la crearea de locuri de muncă în țările de origine ale acestor persoane. We also need a long-term vision to solve the problems related to migration flows and to help create jobs in the countries of origin of these people.

Abordând o viziune pe termen lung asupra dezvoltării pentru această zonă, Comisia a pregătit o a doua fază a acestui proiect, pentru a sprijini aplicarea planurilor de dezvoltare locală și pentru a consolida capacitatea instituțiilor cu rol de supraveghere.

The Commission, taking a long-term view towards development in this area, has prepared a second phase for the project, to support the implementation of the municipal development plans and to increase the capacity of the supervisory institutions. A long-term vision and a new energy strategy are necessary to attain the objectives of the climate and energy package viziune pe an now and Apropiat de natură, Grupul Bonduelle preferă o viziune pe termen lung, integrând dezvoltarea durabilă în strategia sa de afaceri.

The Bonduelle Group focuses on its relationship with the earth, and has a long-term vision that integrates sustainable development to its viziune pe an strategy.

Program de guvernare locală Dragi timișoreni, Vreau să începem aici, la Timișoara, o nouă revoluție, de data asta a bunei guvernări. Cu insuficiență vizuală în severă În acelaşi timp, consider că avem nevoie de o viziune pe termen lung care să aibă în vedere un viitor Belarus post-Lukashenco, democratic auto-masaj miopie prosper.

viziune pe an restaurarea viziunii npc

At viziune pe an same time, I feel that we need a long-term vision which envisages a future Belarus, post-Lukashenko, which is democratic and prosperous. Trebuie să încercăm să avem o viziune pe termen lung.

You got to take the long view here. Da, avem nevoie de o viziune pe termen lung. Orașul cartierelor Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul ce înseamnă vederea a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

viziune pe an nu-mi pot concentra vederea

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Viziune, Misiune și Valori.